МВР

МВР ИП

 

Полезни връзки

 

 

• Дружество на психолозите в България
  www.psychology-bg.org

• Институт за изследване на населението и човека - БАН
  www.ipsyh.bas.bg/ipsich

• Център по психично здраве и превенция - ВМА
  www.vma.bg

• Американска психологична асоциация
  www.apa.org

• Британско психологично дружество
  www.bps.org.uk

• Европейска федерация на психологичните асоциации
  www.efpa.be

• Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУЧР)
  www.bhrmda.bg
 
• Софийски университет
  www.uni-sofia.bg

• Нов български университет
  www.nbu.bg

• Пловдивски университет
  www.uni-plovdiv.bg 

• Югозападен университет - Благоевград
  www.swu.bg

• Фондация "Асоциация Анимус"
  www.animusassociation.org

• Специализиран сайт "В помощ на жени - жертви на сексуални престъпления"
  www.help-me.bg

Институт по психология на групите
https://pginstitut.com

Ротари клуб
http://www.rotary.bg/bg/international/