МВР

МВР ИП

 

Сектор "Криминална психология"

Секторът е създаден през 1998 г., когато се развиват и множество дейности от областта на  криминалната психология като полифизиографските изследвания в криминалното разследване и психологичните експертизи в досъдебното производство, проверките за лоялност на служители на МВР и психологичното профилиране на извършителите на тежки престъпления.


Днес експертите от сектор “Криминална психология” изпълняват задачи, като:
• Психологичното подпомагане на ОИД;
• Водене на преговори при овладяване на ситуации, възникнали вследствие на особено опасна престъпна дейност;
• Изготвяне на съдебно-психологични експертизи.


Тези дейности се извършват въз основа на постъпили заявки, постановления и разпореждания от:
• Директори на Главни и Областни дирекции на МВР;
• Досъдебни, съдебни органи и Прокуратура;
• Служби извън МВР след разрешение на Министъра на вътрешните работи или Главния секретар на МВР;
• Министъра на вътрешните работи, Главния секретар и Директорът на Института по психология-МВР.