МВР

МВР ИП

 

Сектор "Психодиагностични изследвания"


Началото на психодиагностичните изследвания като елемент от цялостното изследване на кандидатите е поставено през 1968 г. От 1980 г. се регламентира изследването на всички кандидати за работа и обучение в МВР, които отговарят на изискванията на съответните служби и са преценени като “годни” по медицински показания.

С приемането на Закона за МВР (ЗМВР) през 1991 г. заключението от психологичното изследване от препоръчителен придобива задължителен характер. През 2006 г. с промените на ЗМВР се въведе конкурсната процедура за постъпване на държавна служба в МВР.

Днес секторът извършва следните дейности:
- Психодиагностични изследвания  на кандидати за назначаване на държавна служба в МВР;
- Психодиагностични изследвания на държавни служители в МВР, участващи в конкурси за преминаване на по-висока по вид длъжност;
- Психодиагностични изследвания на служители за участие в мисии на международни организации;
- Психодиагностични изследвания на кандидати за обучение в Академията на МВР;
- Психодиагностични изследвания на лица по заявки на външно-ведомствени организации, съгласно съществуващата нормативна уредба и на база постигнати споразумения между МВР и съответната организация.