МВР

ОД Сливен

 

Пътна полиция

Сектор "Пътна полиция"/Traffic Police Sector

адрес: гр. Сливен , ул. "Банско шосе" №2

работно време : от 08,30ч  до 17,30ч.

тел: 044/ 644644; 

e-mail address: sliven@mvr.bg

Началник: главен инспектор Илиян Николов   тел.044/644340

приемен ден : сряда от 16:00 до 17:00 часа

намери на картата

Обществените линии  преминаващи до сектор ПП са №5,17
  
В двора има места за безплатно паркиране на МПС
 
Натоварени дни са понеделник и петък в часовете  от 08,30ч. до 10,30ч. и от 15,00ч. до 17,00ч.


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

НАРЕДБА №І-45/2000г.

НАРЕДБА №І-157/2002г.

ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР

РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА МПС И СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ

ИЗДАВАНЕ НА СИВИДЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ПЪТЕН КОНТРОЛ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”

ТАКСИ

СПРАВКА ЗА ИЗДАДЕНИ И НЕПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Услуги по Административния регистър

NFORMATION - On the provision of administrative services