МВР

ОД Сливен

 

Административни услуги

Logo_PBZN_Adm_uslugi
Адрес за кореспонденция с РДПБЗН и РСПБЗН
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Сливен
гр. Сливен, 8800
ул. „Д-р Миркович“ № 2, ет. 5
е-mail:  [email protected]
Център за административно обслужване в РДПБЗН-Сливен
гр. Сливен, 8800
ул. „Г.С.Раковски“ №22а
Работно време на център за административно обслужване в РДПБЗН-Сливен:
Понеделник-Петък от 08,30 ч. до 17,30 ч.
Телефон: 044/644 621

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Сливен
гр. Сливен, 8800
ул. “Г. С. Раковски”№ 22а
е-mail:  [email protected]
Работно време на център за административно обслужване в РСПБЗН-Сливен:
Понеделник-Петък от 08,30 ч. до 17,30 ч.
Телефон: 044/644 459

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Нова Загора
гр. Нова Загора, 8900
ул. “Петър Бакалов” № 3
е-mail:  [email protected]
Телефон: 0457/62 640

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Котел
гр. Котел, 8970
кв. “Промишлена зона” №1
е-mail:  [email protected]
Телефон: 0453/42 445

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Твърдица
гр. Твърдица, 8890
ул. “ "Княз Борис I" № 72а
е-mail:  [email protected]
Телефон 0454/42 404

Харта на клиента на МВР

Вътрешни правила за административно обслужване

Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН/РСПБЗН

Administrative services

Анкетна карта

Годишен доклад за измерване на удовлетвореността от административни услуги, предоставени от РДПБЗН-Сливен - 2019

Банкова сметка на РДПБЗН

BG69UBBS80023112515810
BIC КОД НА БАНКА UBBSBGSF
В ПОЛЗА НА: РДПБЗН-СЛИВЕН

Правила и ред за достъп до обществена информация