МВР

ОД Сливен

 

РУП Сливен

 

Полицейски инспектор Митко Желев Георгиев

приемна - РУП-Сливен

сряда 17.00-19.00ч ; петък 10.00-12.00ч. тел. 644539

обслужвана територия: кв."Комлука"

 

Полицейски инспектор Антон Георгиев Генков

приемна - ул."Г.Скобелев" №5 ( барака в двора на РУ-Сливен)

понеделник 10,00-12,00ч. ; сряда 16.30-18.30ч. тел. 644352

обслужвана територия: южно от  ул.”Г.Икономов” до ул.”17-ти януари”, западно от бул."Ст.Караджа" да кръстовище с Дамарски мост, източно от местност ”Батмиш” и северно от местност ”Хамам баир”
(части от кв.”Клуцохор”)

Полицейски инспектор Владимир Петров Михалков

приемна -"Бараки-2"двор на РУП-Сливен

 вторник 17.00-19.00ч.; петък 10.00-12,00ч.  тел.644465

обслужвана територия: ул.”Г. С. Раковски”, бул. “Христо Ботев”, бул. “Цар Освободител”, бул.“Цар Симеон”, ул. “Ген. Скобелев”, ул.“Великокняжевска”, ул.”Макгахан”

 

 Полицейски инспектор Николай Веселинов Николов

приемна -"Бараки-2"двор на РУП-Сливен

вторник 17,00-19,00ч. ; петък 10.00-12.00ч. тел. 644540

обслужвана територия: северно от ул. “Г. С. Раковски”, източно от ул. “Великокняжевска”, западно от  ул. “Елисавета Багряна”  и  местността”Селището

 

Полицейски инспектор Пламен Ангелов Стефанов

приемна - кв-"Българка" бл.№ 3 тел. 6445626

обслужвана територия - кв."Българка"

приемни дни и часове -  вторник 17.00-19.00ч.; сряда 13,00-15,00ч.

 

 

 

Полицейски инспектор Михаил Георгиев Генчев

приемна - кв-Българка бл.№ 3 тел. 644365

понеделник 10.00-12.00ч. ; сряда 16.30-18.30ч.

обслужвана територия:  източно от р.”Новоселска река” , северно от бул. “Панайот Хитов”, автобусно и тролейбусно обръщало, западно от “Дюлева река” и прилежаща зона на север / вилна зона “Мацулка” и “Хисарлъка”/

 

Полицейски инспектор Пламен Диманов Петков

приемна: кв."Младост" в ТУ-София филиал Сливен тел. 644527

вторник - 10.00-12.00ч. ; четвъртък 17.00-19.00ч. 

обслужвана територия: кв."Младост",кв."Ст.Заимов","Руски квартал"

 

Полицейски инспектор Красилир Митев Йорданов

приемна - кв-Българка бл.№ 3 тел.644365

сряда 17.00-19.00ч. ; четвъртък 10.00-12.00ч.

обслужвана територия: кв."Ново село"-юг

 

Младши полицейски инспектор Кинчо Иванов Кинчев

приемна - РУП-Сливен тел.644539

сряда 17.00-19.00ч. ; петък 10.00-12.00ч.

обслужвана територия:кв."Комлука"

 

Полицейски инпектор Димитър Стефанов Андонов

приемна: кв."Младост" в ТУ-София филиал Сливен  тел. 644568

приемни дни и часове: понеделник 17.00-19.00ч. ; вторник 16.30-18.30 ч.

обслужвана територия: кв."Дружба"

 

Младши полицейски инспектор Свилен Георгиев Радков

приемна - кв-Българка бл.№ 3 тел. 644562

понеделник 10.00-12.00ч. ; сряда 17.00-19.00ч.

обслужвана територия:кв."Сини камъни"

 

Полицейски инспектор Стефан Георгиев Стефанов

приемна - кв-Българка бл.№ 3 тел. 644562

понеделник 10.00-12.00ч. ; сряда 17.00-19.00ч.

обслужвана територия:кв."Сини камъни"

 

Мл.полицейски инспектор Елена Георгиева Славова

приемна - кв."Младост" в ТУ-София филиал Сливен  тел. 644568

понеделник 15.00-17.00ч. ; вторник 16.30-18.30ч.

обслужвана територия:кв."Дружба"

приемна: кв."Младост" в ТУ-София филиал тел. 644527

вторник 17.30-18.30ч. ; сряда 14.00-16.00ч.

обслужвана територия: кв. “Ст.Заимов"-южно от бул."Бургаско шосе"

 

Полицейски инспектор Станимир Иванов Андонов

приемна - ул."Ген.Скобелев"№5 ( Пилишева къща ет.2)тел.644579  

сряда 16,30-18,30ч.; петък 10.00-12.00ч.

обслужвана територия:северно от ул."Г.Икономов" до пл."17-ти януари", западно от бул."Тракия", западно от бул."6-ти септември", промишлена зона-фирми и обекти югозападно от река Асеновска до кръстовищетно с бул."Тракия"

 

Полицейски инспектор Михаил Тодоров Гидиков

приемна -"Бараки-2"двор на РУП-Сливен

 понеделник 09.00-11.00ч.; вторник 17.00-19.00ч.  тел.644243

обслужвана територия: бул. “Цар Освободител”, бул. ”Братя Миладинови”, бул. “Ст. Караджа”,  ул.”Попска”, ул.”Димитър Кавалджиев”, ул.”Веслец” до ул.”Г.Икономов”  р.”Асеновска” и бул.”Цар Симеон” до кръстовището с бул.”Цар Освободител”

Полицейски инспектор Добромир Колев Добрев

приемна: ул."Ген.Скобелев" №5 (Пилишева къща ет.2) тел.644 278

понеделник 16.30-18.30 ч.; петък 10.00-12.00ч.

обслужвана територия: местност “Батмиш”, ”Хамам Баир”,       “Попов път” , “Терасите”, “Башчардак” и промишлена зона южно от гр.Сливен , на запад от  бул. ” Ст.Караджа ”, западно от ул .”Самуиловско шосе ” до първокласен път І-6 и западно от ул. ” Банско шосе ” до  жп.прелез

 

Полицейски инспектор Васил Митков Монев

приемна: ул."Ген.Скобелев" №5 (бараки в двора на РУ-Сливен) тел.644 243

вторник 17.00-19.00 ч.; петък 10.00-12.00 ч.

обслужвана територия: Централна градска част - южно ул.”Г. С. Раковски” и  ул.”Макгахан” , западно от ул.“Драган Цанков”
северно от бул. “Цар Освободител”, югоизточно от ул. “Ген. Скобелев” и
промишлена   зона южно от гр.Сливен  заключена  между бул.”Ст.Караджа”,   р.”Асеновска” до бул.”Илинденско въстаниe“.

 

 

Полицейски инспектор Стоян Христов Радев

приемна: кв. "Българка" бл.3, тел.644 526

сряда 17.00-19.00ч.; петък 10.00-12.00ч.

обслужвана територия: Източно от р.”Аблановско дере”, западно от  р.” Новоселска река”, кв.”Кольо Фичето”, кв.”Република”