МВР

ОД Сливен

 

РУП Нова Загора

Началник РУП Нова Загора

Главен инспектор Стефан Христов Борисов

Роден на 07.07.1967 г. в гр. Сливен. Има завършено висше образование в ВНВУ „Васил Левски”- Велико Търново. Започнал работа в МВР на 15.09.1997 г.. Заемал е длъжностите „районен инспектор”, „разузнавач” в Районно полицейско управление- Сливен и „специалист” в "Човешки ресурси" на ОДМВР- Сливен. От 01.10.2010 г. е Началник на Участък „Полиция”- Запад на Районно управление „Полиция”- Сливен. Многократно е награждаван за постигнати професионални успехи.
От 01.03.2013г. е назначен на длъжност Началник на Районно управление "Полиция"- Нова Загора.

приемен ден: сряда от 16.00 часа

 тел.0457/6 27 11

Полицейски инспектори

РУ-Нова Загора ел.поща r[email protected]