МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Национални програми

Многогодишна програма (pdf - 263k)

Годишна програма 2008 година (pdf - 123k)

Годишна програма 2009 година (pdf - 120k)

Годишна програма 2009 година (с реалокация от 18.02.2011 г.) (pdf - 122k)

Годишна програма 2010 година (pdf - 1483k)

Годишна програма 2011 година (pdf - 148k)

Годишна програма 2012 година (pdf - 1452k)

Годишна програма 2011 година  (с реалокация от 27.09.2012 г.) (pdf - 130k)

Годишна програма 2013 година (rar - 367k)

 

Годишна програма 2012 година (с реалокация от 21.10.2013 г.) (pdf - 1086k)

Годишна програма 2012 (с реалокация от 19.02.2014 г.) (rar - 522k)

Годишна програма 2013 година (ревизирана от 19.02.2014 г.)

Годишна програма 2013 година (с реалокация от 20.03.2015 г.) (pdf - 1931k)