МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Публичност и резултати

Годишна програма 2012

1. Информационно събитие за оповестяване на резултатите, постигнати с изпълнението на Годишна програма 2012 - файл

2. Резултати от изпълнението а Годишна програма 2012 по ФВГ - презентация - файл 1

  Снимки от събитието - снимка1 снимка2 снимка 3 снимка 4Годишна програма 2011

1. Информационно събитие за оповестяване на резултатите, постигнати с изпълнението на Годишна програма 2011 - файл

2. Резултати от изпълнението на Годишна програма 2011 по ФВГ - презентация  - файл 1  файл 2

    Снимки от събитието - снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5