МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

14.06.2012 г.

На 14 юни 2012 г. дирекция „Международни проекти“ –МВР, в качеството си на Отговорен орган по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници проведе информационен ден за представители на институции и организации, потенциални бенефициери на средства или заинтересовани страни (партньори), във връзка с подготовката на Годишните програми за 2013 година по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници. Информационният ден бе проведен в централната сграда на Министерството на вътрешните работи на адрес гр. София, ул. „Шести септември“ № 29.
На информационния ден беше представена актуална информация и беше проведена дискусия по следните теми:

1. Подготовката на Годишните програми за 2013 година за Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници;
2. Етапите на процеса на подготовка на програмите;
3. Дейностите в годишните програми;
4. Индикативен проектен фиш;
5. График за изготвяне на програмите.

Снимки (jpeg1, jpeg2, jpeg3)