МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

17.09.2010

На 17 септември 2010 г. в зала «Централ» на хотел «Централ Форум» в София, Отговорният орган по Фонда за външните граници –Дирекция „Международни проекти” -МВР, проведе информационен ден за представители на институции и организации, потенциални бенефициери на средства по фонда или заинтересовани страни (партньори), във връзка с подготовката на Годишна програма 2011.

На срещата присъстваха представители на Министерство на външните работи, Държавна агенция за бежанците, ВКБООН, Международната организация по миграция, Каритас-България, Български хелзинкски комитет и представители на търговски дружества, проявили интерес към публикуваната в интернет покана за участие в информационния ден.

Приканваме всички потенциални партньори да изпратят свои предложения за дейности, които да залегнат в проекта на Годишна програма за 2011 г. по Фонда за външните граници. Идейните предложения да бъдат изготвени съгласно приложения Индикативен фиш и изпратени в срок до 30.09.2010 г. на електронен адрес [email protected]

Презентация 1

Презентация 2


Снимка (jpeg 112kb)