МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

15.06.2011

На 15 юни 2011 г. ще бъде проведен   информационен ден за представители на институции и организации, потенциални бенефициери на средства по фонда или заинтересовани страни (партньори), във връзка с подготовката на Годишните програми за 2012 година по Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници.
Информационният ден ще се проведе от 09.00 до 12.00 часа в «Парк Хотел Витоша», адрес гр. София, ул. Росарио № 1 (Студентски град).
В тази връзка дирекция «Международни проекти» - МВР, в качеството си на отговорен орган по двата фонда има удоволствието да покани представители на всички заинтересовани лица за участие в информационния ден. Поради ограничения брой места в залата е препоръчително броят представители от организация да се ограничи до двама.

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ: