МВР

ГД ПБЗН

 

Публикации и преводни материали

 


1.“Пожар в резервоарен парк, в близост до Лондон” – статия, описваща гасенето на пожара, избухнал през месец декември 2005г. в склада за горива “Buncefield”, в близост до Лондон

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2006, 2, 5-9

 

2.“На първо място безопасността” – статията разглежда пожарната безопасност на резервоарните паркове в Швейцария

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2006, 3, 30-35

 

3.“Река Аара покачи нивото си невероятно бързо” – статията разглежда участието на професионалната пожарна в аварийно-спасителните дейности при наводнението в гр. Берн, през месец август 2005г.

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2006, 2, 17-22

 

4. “Гасене на пожар във висока сграда” – статията разглежда изградената “Система за управление на качеството” на пожарната в гр. Дюселдорф

Източник: “Brandschutz”, 2006, 2, 88-92

 

5. “Превантивната пожарна охрана в Европа” – информация за нивото на Европейската хармонизация

Източник: “Brandschutz”, 2006, 2, 80-87

 

6. Развитие на обучението по пожарна безопасност:  вчера-днес-утре

Източник: “Brandschutz”, 1997, 4, 208-217

 

7. Темата “огън” в началните училища в гр. Кьолн. Емпирично изследване за пожарна безопасност и други аспекти на темата “огън”

Източник: “Brandschutz”, 1999, 3, 211-216

 

8. Обучение по пожарна безопасност в предприятията

Източник: “Brandschutz”, 1999, 5, 393-394

 

9. “Долу ръцете от пиратките” - превантивна кампания на Берлинската пожарна

Източник: “Brandschutz”, 2004, 3, 155-160

 

10. Гасене пожари на кораби

Източник: “Brandschutz”, 1998, 1, 21-24

 

11. По-бързи от Бърза помощ: късометражни филми за оказване на първа помощ по телевизията

Източник: “Brandschutz”, 1997, 5, 403-404

 

12. От детската градина до клубовете за срещи на  възрастни хора-опит и развитие

Източник: “Brandschutz”, 1997,4, 234-237

 

13. Обучение по пожарна безопасност за персонала в предприятията

Източник: “Brandschutz” 2004, 1, 5-7

 

14. Контрол за ползване на дихателни апарати

Източник: “Brandschutz”, 1995, 9,

 

15. Лична карта на пожарникаря за ползване на дихателна защита

Източник: “Brandschutz”, 1995, 7

 

16. “Накъде със “старите”? Концепция за дихателна защита в пожарната служба на гр. Брауншвайг”

Източник: “Brandschutz”, 2003, 1

 

17. Размисли върху проверките за пожарна безопасност. Изисквания към сътрудниците

Източник: “Brandschutz”, 1995, 5, 386-392

 

18. Височинно спасяване при пожарната-иновация или възприемане на стара идея

Източник: “Brandschutz”, 1997, 10, 792-796

 

19. Отличаване на функциите и на ръководните сили при големи катастрофи

Източник: “Brandschutz”, 1997, 10, 783-791

 

20. Системата (Arche) NOAH. Спасение или упадък

Източник: “Brandschutz”, 1999, 4, 803-805

 

21. Пиротехника

Източник: “Brandschutz”, 1999, 4, 326-329

 

22. Методика за определяне на икономическия ущърб от извънредни ситуации от техногенен характер (пожари)

Източник: “Пожаровзрывобезопасность”, 2004, 2

 

23.“Пожар в затворническа килия”,

Източник:  “Schweizerische  Feuerwehr-Zeitung”, 2006, 6, 22

 

24. Посещението на президента на САЩ Дж. Буш в Майнц,

Източник: “Brandschutz “, 2006, 4, 223-230

 

25. “Функи” в училището. Ново състезание на Службата за консултации по пожарна безопасност (BfB)

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2006, 12, 55

 

26. Петима мъртви при пожар в жилище в Коледната нощ

Източник: “Brandschutz”, 2006, 6, 406-415

 

27. Борба с пожари и обгрижване на пострадали по море

Източник: “Brandschutz”, 2004, 10, 697-706

 

28. Оценяване на тлеещи пожари в SBI

Източник:  “vfdb – Zeitschrift”, 2006, 4, 179-183

 

29. Злополука с кораб в пристанището на Хамбург: ”ENA 2” се обърна

Източник:  “Brandschutz”, 2004, 11, 788-805

 

30. Сблъсък между кораби на Рейн

Източник:  “Brandschutz”, 2002, 6, 524-531

 

31. Корабите за вътрешно корабоплаване от гледна точка на пожарната

Източник: “Brandschutz”, 1999, 1, 8-15

 

32. Вилхелмсхафен: трансрегионално голямо учение в дълбоки води

Източник:  “Brandschutz”, 2004, 1, 8-12

 

33. Доволни лица на CAFS-семинара

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2006, 12, 13-14

 

34. Комисията по разследването вижда необходимост от действие

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2006, 12, 9-12

 

35. Борба с огън срещу огъня

Източник:  “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2007, 4, 24-27

 

36. Лятото на 2003: Пожарните служби на Франция се бореха с ужасяващи пожари

Източник: “Brandschutz”, 2004, 7, 466-474

 

37.  Горските пожари през лятото на 2003 г. в Европа

Източник: “Brandschutz”, 2004, 7, 462-465

 

38.  Борба с горски пожари от въздуха

Източник: “Brandschutz”, 2007, 3, 156-159

 

39. Опит при борбата с горски пожари

Източник: “Brandschutz”, 2007, 3, 160-166

 

40. Обучение по пожарна безопасност с едно “кликване”

Източник: “Brandschutz”, 2006, 7, 504

 

41. Нова организация на спасителната служба в Базел. Всички елементи за защита на населението, обединени в едно министерство

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2006, 9, 15-18

 

42. Предотвратяване на злополуки при ползнане на дихателен апарат

Източник: “Brandschutz”, 1995, 7, 465-470

 

43. Специалните изисквания в пожарната служба за съблюдаване на годността (G26). Мода или необходимост са целевите тренировки ?

Източник: (По материали на фирма “For Life”, провеждаща тренировки на пожарникарите в Швейцария)

 

44. Организация на смените на ръководителите на оперативни действия

Източник: “Brandschutz”, 1996, 10, 743-746

 

45. Инструкция за ръководене на оперативни действия

Източник: “Brandschutz”, 1999, 11, 914-918

 

46. Главната оперативна централа в Заарбрюкен

Източник: “Brandschutz”, 1999, 5, 412-420

 

47. Професионална или гражданска пожарна? Мениджмънт на продукта в 1877 г.

Източник: “Brandschutz”, 1996, 1, 39-41

 

48. Оперативен план “метро” на пожарната в Бон Обемисто планиране за сценарий “тежък случай”

Източник: “Brandschutz”, 2007, 3, 151-156

 

49. Личното защитно снаряжение в пожарната служба

Източник: “Brandschutz”, 2007, 4, 243-247

 

50. Поведение на дихателните апарати при екстремно високи температурни условия

Източник: “Brandschutz”, 2006, 12, 870-875

 

51. Интересни новости от областта “синя лампа”на панаира за детски играчки през 2007 г.

Източник: “Brandschutz”, 2007, 3, 202-204

 

52. Интелигентни облекла: Бадещето вече е тук

Източник: ”Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2007, 12, 48-51

 

53. Младежките пожарни на курс за израстване

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2007, 12, 52-53

 

54. По-нататъшно развитие на доказана концепция

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2007, 12, 58

 

55. Предотвратяване на пожар посредством редукция на кислород

Източник: “vfdb – Zeitschrift”, 2007, 4, 198-204

 

56. Препоръка “Опасност от заразяване при оказване на първа помощ”

Източник:  “Brandschutz”, 2007, 8, С

 

57. Модерен мениджмънт на пожарната в пожарната дирекция на Лайпциг

Източник: “Brandschutz”, 2007, 8, 541-549

 

58. “Нови пътища при набирането на персонал:" Моделът Дюселдорф

Източник: “Brandschutz”, 2007, 8, 569-573

 

59. Усъвършенстване подготовката на кадри въз основа на съвреммени информационни технологии

Източник: “Пожаровзрывобезопасность”, 2007, 2, 45-46

 

60. Пожарникарска пенсия в Хюрт

Източник: “Brandschutz”, 2007, 7, 483-488

 

61. Родните системи за газово пожарогасене

Източник: “Пожаровзрывобезопасность”, 2004, 6, 82-85

 

62. Оптимизация на избора на инсталациите за пожарогасене

Източник: “Пожаровзрывобезопасность”, 2005, 5, 28-30

 

63. Методи за пожарогасене. Газови огнегасителни вещества

Източник: “Пожаровзрывобезопасность”, 2005, 2, 87-90

 

64. Warexen – гасителната система на бъдещето

Източник: “Vorbeugende Brandschutz”, 1994, 4, 2-5

 

65. Иновационна система за предотвратяване на горене OxyReduct

Източник: ”Пожарная безопасность в строительстве”, 2008, 4, 9-11

 

66. Изгаряния

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2008, 3, 15-16

 

67. Пожарната установява причините за пожара

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2008, 8, 26-28

 

68. Спасяване: не би могло да бъде по-лесно

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2008, 8, 30

 

69. Малкият вентилатор: малък, но прекрасен

Източник: “Schweizerische Feuerwehr-Zeitung”, 2008, 8, 30

 

70. Нов пожарогасителен автомобил повишава ударната сила

Източник: “Schweizerishe Feuerwehr-Zeitung”, 2008, 8, 37

 

71. Двама японци от работилниците в Basler

Източник: “Schweizerishe Feuerwehr-Zeitung”, 2008, 8, 36

 

72. Колко модерна техника може да понесе пожарната ?

Източник: “Brandschutz”, 2008, 10, 741

 

73. Нова европейска класификация на пожарното поведение на строителни материали и строителни елементи

Източник: “Brandschutz”, 2009, 4, 262-268

 

74. Управление на риска: Могат ли пожарните да се учат от другите браншове?

Източник: “Brandschutz”, 2008, 11, 842-847

 

75. ADR 2009: Изменения при транспортирането на опасни вещества и товари

Източник: “Brandschutz”, 2008, 12, 956-959

 

76. Детски рожденни дни в пожарната

Източник: “Brandschutz”, 2009, 3, 182-187

 

77. Огромна помощ за създаването на детска пожарна

Източник: “Brandschutz”, 2009, 6, 464

 

78. Ръководни насоки на провинция Захсен-Анхалт

Източник: “Brandschutz”, 2009, 3, 174-181

 

79. Раунхайм: Пакет от мерки за дългосрочно укрепване на пожарната

Източник: “Brandschutz”, 2009, 4, 272-273

 

80. Известяваща система за критичн произшествия – боравене с грешките при пожарната

Източник: “Brandschutz”, 2008, 11, 848-856

 

81. Пожарникарската пенсия в Хюрт

Източник: “Brandschutz”, 2007, 7, 483-488

 

82. Пожар на фотоволтаично съоръжение

Източник: “Brandschutz”, 2008, 5, 353-355

 

83. Указания за оперативни действия при произшествия в областта на фотоволтаични съоръжения

Източник: “Brandschutz”, 2004, 11, 759

 

84. Опасности при оперативни действия: Фотоволтаични съоръжения

Източник: “Brandschutz”, 2006, 2, 75-79

 

85. Класификация на португалските умишлени подпалвачи в селските райони и нейното въздействие върху мерките за определяне на наказанието и превантивните мерки

Източник: Доклад от научна конференция, състояла се на 15 и 16 септември 2008 г в Northumberland, Великобритания)

 

86. Методи за разследване на горски пожари

Източник: Доклад от научна конференция, състояла се на 15 и 16 септември 2008 г в Northumberland, Великобритания)

 

87. Кух, но ефективен

Източник: “118 Swissfire.ch”,  2009, 11, 24-28

 

88. Видими и невидими, но със сигурност смъртоносни

Източник: “118 Swissfire.ch”, 2009, 12, 18-22

 

89. Да разберем по-добре експлозивното горене и обратната тяга

Източник: “118 Swissfire.ch”, 2010, 1, 52-54

 

90. Изследването на пожара води до обучаваща се организация

Източник: Доклад от Научната конференция “Пожари и разследване на умишлени палежи в Европа”, състояла се на 15 и 16 септември 2008 г в Northumberland, Великобритания)

 

91. Практическо ръководство за първите, които пристигат на мястото на пожара

Източник: Доклад от Научната конференция “Пожари и разследване на умишлени палежи в Европа”, състояла се на 15 и 16 септември 2008 г в Northumberland, Великобритания)

 

92. Борбата с пожарите във всичките три измерения

Източник: “118 Swissfire.ch”, 2010, 1, 38-41

 

93. “Аз виждам нещо, което ти не виждаш” – употреба на термовизионните камери

Източник: “118 swissfire.ch”, 2010, 1, 19-24

 

94. Неизвестният враг: въглероден оксид

Източник: “Die Ostereichische Feuerwehr”, 2010, 9, 6-11

 

95. В гората тихичко си гори огънче.

Източник: “118 swissfire.ch”, 2010, 3, 21-26

 

96. Фотоволтаични съоръжения: Колко голяма е опасността от токов удар? Разглеждане на действителната опасност и възможни решения

Източник: “Brandschutz”, 2011, 5, 380-384

 

97. Планиране на потребността от пожарна защита в Австрия

Източник: “Brandschutz”, 2011, 6, 440-445

 

98. Съставянето на планове за потребност от пожарна защита от гледна точка на експерта

Източник: “Brandschutz”, 2011, 6, 436-439

 

99. План за потребност от пожарна

Източник: “Brandschutz”, 2011, 6, 427-431

 

100. Съвременните методи за подготовка на населението за действие при пожари. Въвеждане на добрата практика и положителния опит на страните от ЕС

Източник: “Brandschutz”, 2004, 1

 

101. Горските пожари и наводнения в Приамурието

Източник: “Пожарная безопасность”, 2008, 4, 102-107

 

102. “Може ли пожарната да си позволява да прави грешки?”

Източник: “Brandschutz”, 2011, 8, 591

 

103. “Отряд за разследване на палежи във West Midland. Код червено (доказателства за палеж на автомобил)”

Източник: Доклад от Научната конференция “Пожари и разследване на умишлени палежи в Европа”, състояла се на 15 и 16 септември 2008 г в Northumberland, Великобритания)

 

104. “На мястото на пожара: изследване за следи от ускорители на пожара”

Източник: Доклад от Научната конференция “Пожари и разследване на умишлени палежи в Европа”, състояла се на 15 и 16 септември 2008 г в Northumberland, Великобритания)