МВР

ОД Ямбол

 

Ръководство

 

Директор на ОДМВР - Ямбол:

Старши комисар Генчо Иванов 

 

 Генчо Иванов е роден на 04.06.1961 г.в Ямбол  Има две висши образования – „педагогика“ и „право“. В системата на МВР е от 1990 г. Започнал е като оперативен работник в РУ “Полиция” – Ямбол и е преминал през всички нива на израстване до началник на сектор “Противодействие на криминалната престъпност” в областната дирекция през 2002 г. Със заповед на министъра на вътрешните работи от 22.02.2012 г. е назначен за внд директор на ОД МВР – Ямбол. След проведен конкурс и положен изпит, със заповед № К-13423/ 11.12.2012 г. на министъра на вътрешните работи, счинато от 17.12.2012 г. е назначен за директор на ОД МВР - Ямбол.

 

Зам.-директор, той и началник на отдел "Криминална полиция":

Комисар Евгени Христов

 Със заповед на министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова /№ 8121К -4353 от 13.11.2015 г./ на основание спечелен конкурс Евгени Христов е преназначен на длъжност зам.-директор, той и началник на отдел"Криминална полиция" в ОДМВР - Ямбол. Христов е в системата на МВР  от 1999 г. Започнал е рабата като полицай в група СПООР към РУП - Ямбол. Преминал през различни нива в кариерното развитие до началник група "Престъпления против личността" в СПКП при ОДМВР - Ямбол. Има две висши образования: бакалавър по специалнастта "Противодействие на престъпността и охрана на обществиения ред" от Академията на МВР и магистър по "Право" от Пловдивския университет.