МВР

ОД Ямбол

 

Областна дирекция на МВР Ямбол

 

    Областна дирекция на МВР - Ямбол осъществява дейността си по противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и превенция на територията на област с административен център Ямбол. Площта е 3 355,5 км2.. Ямболска област граничи с областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и с Република Турция. Граничната зона е 63 км и се обслужва от Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово. На територията на РУ - Елхово функционира ГКПП – Лесово. Административно областта е разделена на 5 общини – Ямбол, Елхово, Тунджа, Стралджа и Болярово, които се обслужват от 4 районни  управления и 3 полицейски участъка: РУ – Ямбол, РУ – Елхово, РУ – Тунджа, РУ – Стралджа, ПУ – Болярово, ПУ – “Райна Княгиня” към РУ - Ямбол, ПУ – Лесово и ПУ – Болярово към РУ – Елхово.
Жителите в Ямболска област са 120 470 (към 31 декември 2017 г.), населени в 4 града и 105 села.
Общата дължина на пътищата в областта е около 1000 км (автомагистрала, I-ви, II-ри, III-ти клас и общинска пътна мрежа) като най-интензивно е движението на АМ "Тракия  и път I-7 . Кодът на регистрационните табели на МПС е “Y”.
На територията на Ямболска област, край с. Кабиле, на площ от над 500 дка, се намира един от уникалните археологически резервати у нас, включващ в пределите си тракийския град Кабиле. Успоредно с Кабиле през епохата на късната античност (ІV - VІ век), своето развитие започва и селището, разположено на територията на днешния град Ямбол. Предполага се, че на 15 май 293 г., преминавайки през него, римският император Диоклециан му дава статут на град и името Диосполис - "Град на Зевс". Днес Ямбол е развит град с богато културно-историческо наследство, съхранявано в добре уредени музей, художествена галерия и библиотека.

Сградата на ОДМВР – Ямбол се намира в централната част на града, ул. “Преслав” №40. За контакти със служителите от ОД на МВР - Ямбол: тел.централа – 046/ 680680

 Административна карта на Ямболска област

 

Връзки към други сайтове

Областна администрация – Ямбол 

Община Ямбол

Община Тунджа

Община Елхово

Община Стралджа

Окръжен съд – Ямбол

Районен съд - Ямбол

Административен съд - Ямбол