МВР

ОД Ямбол

 

Новини

В МВР е открита телефонна линия, на която да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

От днес до 12.07.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.  Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.
Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори.


11 юни 2021

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2021 г.

Заявления за подмяна могат да се подават преди изтичане на срока на валедност

Уважаеми съграждани, предвид все още големия брой лични карти, чиито срок на валидност изтича през 2021г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи през настоящия и следващите месеци Ви напомняме, че:

- Заявления за издаване  български личен документ (БЛД) може да се подават преди изтичане на срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:

            * сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;

            * гише „БДС“ в Районно управление Елхово;

            * гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.

Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията;

- Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на БЛД при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки;

- Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. Разпоредбата на §10, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение но Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последеците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020г. до 31.01.2021г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти  и паспортите са валидни идентификационни документи за самобилчност в Република България, а в чужбина  - при условията на реципрочност;

- Гражданите, притежаващи валиден електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg , където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път;

- Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева.


11 юни 2021

График на планираните срещи на мобилните екипи от ОДМВР – Ямбол в малките населени места през месец юни 2021 г.

 

През месец юни 2021 г. по утвърден график от директора на ОДМВР- Ямбол мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“, ще посетят малки населени места и проведат срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда, както следва:

На 10.06.2021 г. 

от 09:30 часа в село Кирилово, общ. Елхово;
от 11:00 часа в село Трънково, общ. Елхово;
от 13:30 часа в село Изгрев, общ. Елхово;
от 15:00 часа в село Пчела, общ. Елхово.

На 17.06.2021 г. 

от 09:30 часа в село Болярско, общ. Тунджа;
от 11:00 часа в село Бояджик, общ. Тунджа;
от 13:30 часа в село Гълъбинци, общ. Тунджа;
от 15:00 часа в село Златари, общ. Тунджа.

На 24.06.2021 г. 

от 09:30 часа в село Лозенец, общ. Стралджа;
от 11:00 часа в село Атолово, общ. Стралджа;
от 13:30 часа в село Воденичане, общ. Стралджа;
от 15:00 часа в село Маленово, общ. Стралджа.


Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. При тези срещи  гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали за  закононарушения, за нарушения на обществения ред, за подготвяни и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 


31 май 2021

„ЗАЕДНО ЗА СИГУРНОСТТА НА ПЪТЯ!“

Инициатива за пътна безопасност на ОДМВР – Ямбол с подкрепата на училищните ръководства и община Ямбол

            Мероприятия за пътна безопасност по инициатива на ОДМВР – Ямбол, с подкрепата на училищните ръководства и община Ямбол, стартираха на пешеходните пътеки, в близост до ОУ „Христо Смирненски“ в областния град. Шестокласници, съвместно със служители на "Пътна полиция", демонстрираха безопасно преминаване по пешеходни пътеки. Младежите поздравиха водачите на превозни средства с ръкопляскане при спиране на автомобилите и отправиха призив: “Да бъдем толерантни и да спазваме правилата на пътя! Взаимното уважение осигурява безопасност на двама ни и пази нашия живот! А животът е с предимство!“.

            Основната цел на инициативата е да привлече вниманието на всички участници в движението за осигуряване безопасността на пешеходците, да се повиши вниманието на водачите при движението им в населените места в близост до учебни и детски заведения, до игрални площадки, да се повиши вниманието на пешеходците да спазват правилата за безопасност при пресичане на пътното платно.

            Мероприятия от инициативата ще се провеждат периодично, до края на учебната година в райони с интензивно движение.

 

Статистика:

             От началото на 2021 г. на територията на ОДМВР-Ямбол няма регистрирани пътнотранспортни произшествия, при които да са пострадали деца.        

            През 2020 година по пътищата на Ямболска област са настъпили 47 тежки ПТП, при които са пострадали 71 души, от тях 8 деца (едно като пешеходец и 7 като пътници). Пешеходци са участвали в 12 от регистрираните произшествия, при които са загинали 2 пешеходци и са били ранени 10.

            За сравнение през 2019 г. по пътищата на областта са настъпили 70 тежки ПТП,  при които са пострадали 87 души, от тях 7 деца (2 като пешеходци и 5 като пътници). В този период са регистрирани 12 пътнотранспортни произшествия с участие на пешеходци, при които са загинали 2 пешеходци, а 11 са били ранени.


18 май 2021