МВР

ОД Ямбол

 

Новини

За добър обществен ред и безопасност на пътя през почивните дни

 

Във връзка с честването на 22 септември - Ден на независимостта на България и свързаните с него почивни дни от ръководството на ОДМВР – Ямбол са предприети допълнителни мерки, с цел осигуряване на добър обществен ред и спокойствие за жителите и гостите на областта, както и безопасно движение по пътищата.

Създадена е организация за полицейска охрана празничните мероприятия, планирани да се  проведат на територията на областта.

Предвид очакваният по-интензивен трафик, свързан с трите почивни дни е направена допълнителна разстановка и дежурните екипи на „Пътна полиция“ ще контролират и подпомагат движението в натоварените пътни участъци по пътната мрежа в областта.

През почивните дни ще се проведе специализирана полицейска операция „Алкохол, наркотици и неправоспособност“ с акцент върху недопускане управлението на МПС от неправоспособни водачи и/или от водачи употребили алкохол, наркотични вещества или техните аналози.  При осъществяването на контрол по пътищата ще бъдат използвани всички налични технически средства за контрол на скоростните режими.

От сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Ямбол призовават всички участници в движението да спазват правилата за движение, да бъдат отговорни и толерантни на пътя: „Заедно да осигурим безопасността на пътя.“


19 сеп 2019

Работна среща с представители на частни охранителни фирми проведе ръководството на ОДМВР – Ямбол

 

На срещата в ОДМВР – Ямбол днес присъстваха зам.-директорът – комисар Евгени Христов,  комисар Георги Кючуков – началник отдел „Охранителна полиция“, началници на сектори и групи в областната дирекция и и представители на частните охранителни фирми, осъществяващи дейност в обекти със стратегическо значение и на обществени сгради и места на територията на региона.

Комисар Христов поздрави участниците и изказа своята удовлетвореност от доброто сътрудничество между полицейските структури и охранителите от частния сектор в областта. Той подчерта, че комуникацията и взаимодействието между структурните звена на ОДМВР и частните охранителни фирми е от изключителна важност и значение за ефективността на съвместната им работа за повишаване сигурността на гражданите.

Представителите на частните охранителни фирми,  бяха запознати със състоянието и динамиката на оперативната обстановка по линия на охранителната дейност на територията на областта. Обсъдени бяха и проблеми, възникнали в процеса на работата и бяха представени насоки за тяхното разрешаване.  Разгледана беше възможността за изпълнение на съвместни действия,  за обезпечаване на обществения ред и недопускане извършването на престъпления преди, по време и след празничните мероприятия по повод на 22 септември- Ден на независимостта на България. Акцентирано беше върху повишаване на вниманието и подобряване на пропускателния режими  в охраняваните обекти намиращи се в райони, където се очаква да има струпване на хора.

Набелязвани бяха конкретни форми за сътрудничество и взаимодействие между полицейските управления в областта и фирмите, извършващи частна охранителна дейност, насочени към подобряване опазването на обществения ред и противодействието на престъпността на територията на областта и във връзка с предстоящите избори за общински  съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Участниците в срещата изтъкнаха, че именно добрата комуникацията, обмена на информация и навременното взаимодействие при възникване на различни ситуации и инциденти са решаващи в  съвместната работа. 

18 сеп 2019

„Спри! Запази пешеходеца!“

Инициатива на ОДМВР – Ямбол и Детските полицейски управления в областта

 

 

Мероприятията  по инициативата  стартираха броени минути преди официалното откриване на учебна 2019/2020 година в областта. На пешеходни пътеки в близост до учебните заведения - СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол,  ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ - с.Роза,  СУ "Пейо Яворов" - гр. Стралджа и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - гр. Елхово  доброволци от Детските полицейски управления в посочените училища, съвместно със служители на "Пътна полиция"  демонстрираха правила за безопасно преминаване на пешеходни пътеки. Със символично вдигане на ръка към водачите на превозни средства младежите отправиха своя призив към всички участници в движението за повече толерантност на пътя и за сигурността на пешеходците.

Основната цел на инициативата е да се повиши вниманието на водачите  при движението им в населените места в близост до учебни и детски заведения, до игрални площадки, особено в пиковите часове, когато учениците отиват или се връщат от занятия.  В рамките на кампанията,  до  31 септември  подобни мероприятия ще се проведат и с ученици от други учебни заведения, намиращи се в райони с интензивно движение. 

16 сеп 2019

„Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!“

Традиционната акция на полицията ще продължи до 31 октомври

Ежегодно, през месеците септември и октомври, пътните полицаи провеждат акция под надслов „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ с цел ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и намаляване на предпоставките за пътни произшествия с ученици.
Тази година дните от 23 до 29 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност. Датата 28 септември е определена за Ден на превенцията. 
Във връзка със сигурността на децата при откриването и през цялата  учебна 2019/2020 г. от ръководството на ОДМВР Ямбол са реализирани и ще се  изпълняват множество мероприятия за недопускане нарушения на обществения ред и други инциденти, които биха помрачили празника и ежедневието на учениците. Създадена е организация при провеждане на тържествата на 16 септември, полицейски служители да следят за обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на всички училища и детски градини в Ямболска област, а пътни полицаи ще осъществяват засилен контрол за осигуряване на безопасно движение.

Проведени са работни срещи с ръководствата на детски и учебни заведения, с представители на местната власт и частните охранителни фирми, на които са обсъдени мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим. Съгласувани са начините за бърза  връзка, както и  механизмите за взаимодействие и общите задачи, свързани с безопасността на децата през учебната година.
Извършени са проверки и са дадени указания към управителите на търговски обекти, намиращи се в близост до учебни и детски заведения за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Полицейски екипи ще следят за недопускане разпространението на наркотични вещества в районите на детските градини и училищата.

Предстои служители от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Ямбол и експерти от Регионалното управление на образованието –Ямбол  да изготвят графици за провеждане на беседи по пътна безопасност с деца и ученици от учебните заведения в региона.  
Ще продължат проверките в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. 

13 сеп 2019

График за осъществяване на изнесен прием на граждани в малките и отдалечени населени места на територията на РУ – Тунджа и РУ - Елхово през месец септември 2019 г.

През месец септември 2019 г. по утвърдени графици от директора на ОДМВР – Ямбол, началниците на РУ – Тунджа и РУ -  Елхово ще  осъществят прием на граждани в малките и отдалечени населени места по общини както следва:

Община Тунджа:  на 12.09.2019 г. от 13:00 ч. в с. Генерал Инзово;

                                на 12.09.2019 г. от 14:30 ч. в с. Видинци;

                                на 12.09.2019 г. от 16:00 ч. в с. Крумово;

                                на 19.09.2019 г. от 13:30 ч. в с. Роза;

                                на 19.09.2019 г. от 15:00 ч. в с. Миладиновци.

                                    

Община Елхово: на 05.09.2019 г. от 10:00 ч. в с. Бояново;

                              на 12.09.2019 г. от 10:00 ч. в с. Маломирово;

                              на 19.09.2019 г. от 10:00 ч. в с. Крайново;

                              на 26.09.2019 г. от 10:00 ч. в с. Мамарчево.

 

09 сеп 2019