МВР

ОД Кърджали

 

Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по ЗДОИ

Вътрешни правила в ОДМВР за предоставяне на достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, класифицирани като служебна тайна в МВР

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР - Кърджали, 2017 г.,

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР-Кърджали,2018 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР - Кърджали и форматите, в които е достъпна, 2019 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР-Кърджали и форматите, в които е достъпна,2020 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на ОДМВР-Кърджали и форматите, в които е достъпна, 2021 г.