МВР

ОД Кърджали

 

РСПБЗН - Ардино

Началник

Гл. инспектор Калин Янков Грудев

приемно време (дни и часове)

Понеделник от 15.00 до 17.00ч.

телефон за контакт

0361/ 69962, 69920 и 03651 / 42–86

административен пощенски адрес и адрес на електронна поща

гр. Ардино, ул. "Иван Вазов" № 45, [email protected]