МВР

ОД Кърджали

 

РСПБЗН - Подкова

Началник

Гл. инспектор Румен Юлиянов Стоянов

приемно време (дни и часове)

Понеделник от 15.00 до 17.00ч.

телефон за контакт

0361/ 69160, 69161 и 03671 / 22-15

административен пощенски адрес и адрес на електронна поща

с.Подкова, общ.Кирково[email protected]