МВР

ОД Кърджали

 

Списък на актове, издавани при изпълнение на правомощията


Заповеди

- Решения

- Разрешения, откази

- Наказателни постановления