МВР

ОД Кърджали

 

РУ Момчилград

1.Район „ИЗТОК”
Обхваща източната част на гр.Момчилград по ул. „Гюмюрджинска”, нечетни номера, ул. „Маказа” и ул. „Хаджи Димитър” и селата Багрянка, Чуково, Прогрес, Соколино, Друмче, Пиявец, Обичник и Сенце, общ.Момчилград.
Адрес – гр.Момчилград, ул. „Момчил Войвода” №1
Телефон: 0887 313486
Приемни дни и часове: понеделник – от 10.00 до 12.00 ч., вторник  - от 14.00 до 16.00 ч., сряда – от 09.30 до 11.30 ч., сряда – от 13.00 до 14.30 ч. ,четвъртък – от 09.30 до 11.00 ч., петък – от 13.00 до 15.00 ч.

2. Район „ЗАПАД”
Обхваща западната част на гр.Момчилград от ул. „Гюмюрджинска” – четни номера и селата Горско Дюлево, Каменец, Птичар, Загорско и Садовица, общ.Момчилград
Адрес – гр.Момчилград, ул. „Момчил Войвода” №1
Телефон: 0887314004
Приемни дни и часове: понеделник – от 13.00 до 15.00 ч., вторник – от 08.30 до 10.30 ч., сряда – от 10.00 до 12.00 ч, четвъртък – от 14.00 до16.00 ч.

3. Район „СЕВЕР”
Обхваща северната част на гр.Момчилград от ул. „Маказа” и ул. „Хаджи Димитър”, кв.11,  кв. „Мамулица” и селата Груево, Свобода, Летовник, Чомаково, Балабаново и Върхари, общ.Момчилград
Адрес: гр.Момчилград, ул. „Сан Стефано” №12,кв.11, бл.11
Телефон: 0889 398801
Приемни дни и часове: понеделник от 10.00-12.00 ч., вторник от15.00 – 17.00 ч., четвъртък    от 15.00-16.30 ч., петък     от 10.00-12.00 часа  в с.Груево  
 
4. Район „РАВЕН-НАНОВИЦА-ЗВЕЗДЕЛ”  
4.1 Микрорайон „Нановица”  обхваща  селата Нановица, Неофит Бозвелиево, Постник, Девинци, Гургулица и Момина сълза.
Адрес – с. Нановица, общ.Момчилград
Телефон: 0889362221
Приемни дни и часове понеделник от 10.30-12.00 ч., четвъртък    от 10.30-12.00 ч.

4.2 Микрорайон „Равен”  обхваща селата Равен, Биволяне, Долна Чобанка, Горна Чобанка, Врело и Плешинци.
Адрес – с.Равен, общ..Момчилград
Приемни дни и часове понеделник – от 13.30-15.00 ч.,сряда – от 10.00 – 12.00 ч.

4.3 Микрорайон “Звездел” обхваща селата Звездел, Ауста, Джелепско, Карамфил, Кос, Лале, Пазарци, Ралица, Конче, Седефче, Чайка, с.Кременец. и с.Синделци.
Адрес – с.Звездел, общ..Момчилград, ул. „Г.Димитров” №9
Телефон: 0884 352260
Приемни дни и часове понеделник – от 13.00-15.00 ч., четвъртък –    от 13.00 – 15.00 ч.