МВР

ОД Кърджали

 

РУ Крумовград


- І. Първи район : Обхваща гр. Крумовград,  с. Каменка, с. Полковник Желязово, с. Едрино,  с. Долна Кула, с. Горна Кула, с. Вранско,  с. Златолист, с. Орех и с. Луличка.
Адрес на приемна: гр. Крумовград ул. „Христо Ботев” № 6 тел. 03641 / 7309
Приемни дни: понеделник: 13:00 - 17:00 часа 
   петък:  13:00 - 17:00 часа

- ІІ. Втори район: Обхваща селата: с. Поточница, с. Странджево, с. Гулийка, с. Студен Кладенец, с. Падало, с. Джанка, с. Хисар, с. Бараци, с. Качулка, с. Ковил, с. Морянци, с. Красино, с. Бряговец, с. Рогач, с. Сливарка, с. Пелин,  с. Перуника, с. Котлари,  с. Доборско,  с. Багрилци,  с. Чернооки, с. Стари чал и с. Чал.
Приемни дни:
          с. Гулийка:                                                            вторник: 10:00 - 12:00 часа
          с. Странджево:                                                      четвъртък: 10:00 - 12:00 часа
          с. Поточница:                                                        сряда: 13:00 - 17:00 часа
телефон за връзка: 03641 / 7480

- ІІІ. Трети район: Обхваща селата: с. Аврен, с. Егрек, с. Малък Девисил, с. Девисилово, с. Голям Девисил, с. Токачка, с. Самовила, с. Малка Чинка, с. Голяма Чинка, с. Раличево, с. Рибино, с. Пашинци, с. Гривка, с. Бук, с. Тополка,  с. Лещарка, с. Ручей, с. Храстово, с. Дъждовник, с. Подрумче, с. Голямо Каменяне, с. Малко Каменяне, с. Гулия, с. Синигер, с. Благун, с. Черничево, с. Тинтява,  с. Горно Юруци, с. Лимец, с. Девесилица, с. Къклица, с. Кандилка, с. Метлика, с. Стражец, с. Звънарка, с. Скалак, с. Сърнак и с. Овчари.
Приемни дни:
          с. Токачка:                                                           вторник: 10:00 - 12:00 часа         
          с. Голяма чинка:                                                   сряда: 10:00 - 12:00 часа        
          с. Аврен:                                                              четвъртък: 10:00 - 12:00 часа       
телефон за връзка: 03645 / 2225