МВР

ОД Кърджали

 

РСПБЗН - Момчилград

Началник

Гл.инспектор Ваклин Росенов Тихов

приемно време (дни и часове)

Понеделник от 15.00 до 17.00ч.

телефон за контакт

0361/ 69712, 69720 и 03631/ 6264

административен пощенски адрес и адрес на електронна поща

гр.Момчилград, ул. “ Дамбалъ “ № 2, [email protected]