МВР

ОД Шумен

 

Ръководство

 

ДИРЕКТОР НА ОДМВР-ШУМЕН

СТ.КОМИСАР ЯЛЧЪН РАСИМ

 

Ялчън Расим е роден на 07.04.1970 г. в с. Изгрев, обл. Шумен.
Има завършено висше образование в ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност “Турска филология” с образователно- квалификационна степен “магистър”.

Професионален опит:
Постъпва на работа в МВР през 2003 година на длъжност „Разузнавач” в група „Криминална полиция” на РПУ–Каолиново. През годините е заемал различни длъжности и израства в йерархията. През 2010 година е назначен за началник на РПУ-Каолиново. От 2013 до 2014 година заема поста началник на РПУ-Нови пазар, след което отново е началник на РУ-Каолиново. По време на службата си в МВР многократно е награждаван с благодарности и писмени похвали за високи професионални постижения.

Със заповед на вицепремиера по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, считано от 03.12.2015 г. е преназначен на длъжността Директор ІІ степен на ОДМВР-Шумен.