МВР

ОД Шумен

 

Обслужвани райони от РУП Нови Пазар

 • Община Нови Пазар - Район №1

  Районът обхваща град Нови пазар и района на с. Стан, с. Зайчино Ореше, с. Енево и прилежащите към него територии и находящите се в района му кметство, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради. • Община Нови Пазар - Район №2

  Обхваща района на селата Памукчи, Сечище, Преселка, Тръница, Писарево, Беджане, Мировци, Ст. Михайловски, Жилино, Войвода, Избул и Правенци и принадлежащата към него територия и находящите се в района кметства, ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

   

   

   

 • Община Каспичан

  Районът обхваща гр. Каспичан, град Плиска и селата: Златна нива, Върбяне, Каспичан, Могила, Марково, Косово, Кюлевча и кв. Калугерица и принадлежащите към тях територии и находящите се в района им ЗК, фирми, предприятия, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.