МВР

ОД Шумен

 

Районно управление - Каолиново

 

Районно управление - Каолиново обслужва територията на община Каолиново и община Никола Козлево.

Адрес: гр. Каолиново, пл."Украйна" №3

Дежурен РУ Каолиново: 166, 05361/2291, 05361/2292, 05361/2293

e-mail: [email protected]

Началник на РУ Каолиново: Кирил Кирилов

Приемен ден на началника: вторник от 14:00 до 16:00 часа

 

 

 

Участък "Полиция" - Никола Козлево обслужва територията на община Никола Козлево.

Адрес: с. Никола Козлево, пл. “23-ти септември” № 3

Телефон: 05328/2123

 

Началник на УП Никола Козлево: Валентин Минчев

 

 

 

Обслужвани райони