МВР

ОД Шумен

 

Районно управление - Шумен

 

Районно управление - Шумен обслужва територията на община Шумен, община Хитрино и община Венец.

Адрес: гр. Шумен, пл."Освобождение" № 1

Дежурен РУ Шумен: 054/877221

e-mail: [email protected]

Началник на РУ Шумен: Илиян Николов

Приемен ден на началника: вторник от 14:00 до 16:00 часа

 

 

Участък "Полиция" - Хитрино обслужва територията на община Хитрино и община Венец.

Адрес:с. Хитрино, ул. “Възраждане” № 25

Телефон: 05341/2256

 

Началник на УП Хитрино: Дарин Димитров

 

 

 

 

Обслужвани райони