МВР

ОД Шумен

 

Обслужвани райони от РУП Велики Преслав

 

 • Община Велики Преслав - Район №1

  Районът обхваща град Велики Преслав и квартал Кирково, с находящите се в района фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради и прилежащите вилни зони.

 • Община Велики Преслав - Район №2

  Районът обхваща населените места в община Велики Преслав. Включва селата: Кочово, Осмар, Троица, Хан Крум, Драгоево, Златар, Суха река, Имренчево, Мостич, Миланово, Мокреш, с прилежаща му територия, находящите се в района кметства, ЗК, предприятия, фирми, учебни заведения, питейни и търговски обекти, държавни и административни сгради.

 • Община Смядово

  Районът обхваща община Смядово, като включва град Смядово, селата:  Янково, Кълново, Бял бряг, Ново Янково, Жълъд, Черни връх, Веселиново, Александрово, Риш и “Химически заводи” град Смядово и находящите се в района кметства, ЗК, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.

 • Община Върбица

  Районът обхваща община Върбица, като включва град Върбица и селата: Тушовица, Бяла река, Нова Бяла река, Маломир, Станянци, Божурово, Чернооково, Крайгорци, Менгишево, Кьолмен, Конево, Ловец, Иваново, Методиево, Сушина, с прилежащата му територия и находящите се в него: кметства, фирми, предприятия, питейни и търговски обекти, учебни заведения, държавни и административни сгради.