МВР

ОД Шумен

 

Районно управление - Нови Пазар

 

Районно управление - Нови Пазар обслужва територията на община Нови пазар и община Каспичан.

Адрес: гр. Нови Пазар, ул. "Плиска" № 1

Дежурен РУП Нови Пазар: 166, 0537/22251, 0537/22252

e-mail: [email protected]

Началник на РУ Нови Пазар: Веселин Райнов

Приемен ден на началника: понеделник от 13:00 до 15:00 часа

 

 

 

Участък "Полиция" - Каспичан обслужва територията на община Каспичан.

Адрес: гр. Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 40

Телефон: 05327/6076

 

Началник на УП Каспичан: Васил Василев

 

 

Обслужвани райони

 

Споразумение за обществен ред и сигурност между РУ- Нови Пазар и Община Нови Пазар