МВР

ОД София

 
14.02.2020 г. Обяваяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в МВР
Заповед


07.11.2019 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР-София за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
Заповед


24.09.2019 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР-София на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
Заповед