МВР

ОД София

 

РУ Самоков

  

 

 Районно управление на МВР- Самоков
 
Адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул.”Професор Васил Захариев” № 1

Телефони: градски  0722/ 66 131, 0722/ 66 132; по МВР 2-52-60 и 2-18-88

 

 

Началник на РУ – Самоков : гл. инсп.  ВАСИЛ НИКОЛОВ ПОПОВ


 

Приемно време за граждани: Всеки понеделник от 14:00 до 15:00 часа; телефон за връзка: 0722/ 6 - 00 - 80

 

 
Участък - Боровец
•   Участък - Боровец обслужва територията на курортен комплекс Боровец, село Радуил и базите за социален отдих
п.код: 2 010     к.Боровец, обл.Софийска
местонахождение - сградата на хотел „Иглика”
телефони по МВР:  982 - 52 - 60  и  982 - 60 - 17
телефон за връзка с участък Боровец: 3 - 23 - 35
телефонен код за избиране от страната: 0750
 
Участък - "Седми квартал”
•   Участък „Седми квартал” обслужва част от територията на кв.”Възраждане” в гр.Самоков, цялата територия на кв.”Седми квартал” и селата Драгушиново и Злокучане
п.код: 2 000     гр.Самоков, обл.Софийска
местонахождение: кръстовище на ул.”Хр.Максимов” и ул.”Тракия” /двор на НУ „Петър Берон”/
телефони по МВР:  982 - 52 - 60  и  982 - 60 - 17
телефони за връзка с У:  6 - 61 - 31  и  6 - 61 - 32
телефонен код за избиране от страната: 0722

 

Работно време на административните служби в РУ - Самоков

Паспортна служба:
- Сграда  РУ - Самоков – от понеделник до петък за времето от: 08,30 ч. до 17,30 ч.

Пътна полиция:
- Сграда на РУ - Самоков – от понеделник до петък за времето от: 08,30 ч. до 17,30 ч.

Деловодство:
- Сграда на РУ - Самоков – от понеделник до петък за времето от: 08,30- 09,30ч.; 11,00- 12,00ч.; 15,30- 17,30ч.

 

Полицейски инспектори