МВР

ОД София

 

РУ Годеч

Районно управление на МВР- Годеч

Адрес: гр. Годеч, обл. Софийска, п.к. 2240, ул. “Мерудая” № 2;

Телефони: градски 0729/ 2 21 10; по МВР  2-52-36;

 

 

 

Началник на РУ-Годеч:

 

приемно време:  всеки четвъртък от 15:30 до 17:30 часа

 

 

РУ – Годеч обслужва община Годеч, която се състои от 20 населени места.

 

Полицейски инспектори