МВР

ОД София

 

РУ Костенец

   Районно управление на МВР– Костенец

 

Адрес: гр.Костенец, ул.”Боровец” № 13 А, п.к.2030

Телефони: градски 07142/21-76 и 07142/21-98; по МВР 2-52-57

 

 

Началник РУ–Костенец: гл. инсп. ПЕТЪР СТОЯНОВ ЦЕНЕВ

приемно време:четвъртък от 15:00 часа до 17:00 часа

 

 

РУ–Костенец обслужва общините Костенец и Долна баня с прилежащите им населени места, както следва:

  - Община Костенец – гр.Костенец, гр.Момин проход, с.Костенец, с.Горна Василица, с.Долна Василица, с.Пчелин, с.Очуша, с.Подгорие и с.Голак

  - Община Долна баня – гр.Долна баня и вилна зона Долна баня

  - РУ–Костенец обслужва и селата Марица и Гуцал, което са към Община Самоков

 

Полицейски участък Долна баня

Адрес: гр.Долна баня, ул.”Търговска” № 131, п.к.2040

Телефон: 07120/21-31

 

Началник: ст.инспектор Георги Методиев

приемно време: вторник от 15.00 часа до 17.00 часа

 

Полицейски инспектори