МВР

ОД София

 

РУ Сливница - Полицейски инспектори

Полицейските и мл. полицейските инспектори при РУ - Сливница изпълняват служебните си задължения по райони и с приемно време както следва:

За Община Драгоман:
Участък Драгоман
Инспектор Владислава Мирчева – ПИ
Извършва полицейска дейност на територията на град Драгоман и селата Габер, Владиславци, Несла, Вишан, Горно село, Долно ново село, Долна Невля, Круша, Грълска падина, Дреатин, Чуковезер, Табан, Начево, Камбелевци, Чорул, Ялботина, Цацаровци, Чеканец, М.Белево , Драгоил.

Мл. експерт Борислав Александров – Мл.ПИ
Извършва полицейска дейност на територията на селата Големо Малово,  Раяновци, Мало Малово, Василовци,  Цръклевци, Прекръсте, Летница, Калотина, Ново Бърдо, Беренде, Беренде извор, Чепърлянци и Липинци.

Приемно време:
Гр. Драгоман, приемна в Участък ”Драгоман”, ул. ”Първи май” № 4 /за гр.Драгоман и селата Летница, Прекръсте, Драгоил/ – понеделник, сряда и петък от 16.00ч до 17.30ч

С. Габер, сградата на кметството /за селата Габер, Чорул, Чуковезер, Табан, Камбелевци, Цацаровци, Ялботина, Дреатин, Начево, Чеканец/ - вторник от 13.30ч до 15.00ч.;

С. Несла, сградата на кметството /за селата Несла, Владиславци, Вишан, Долно ново село, Круша, Грълска падина, Долна Невля, Горно ново село/ - вторник от 15.30ч до 17.00ч.;

С. Калотина, сградата на кметството / за селата Калотина, Беренде, Беренде извор, Чепърлянци, Липинци, Ново бърдо/ - четвъртък от 10.00ч до 11.30ч

С. Големо Малово, сградата на кметството / за селата Големо Малово, Раяновци, Мало Малово/ - четвъртък от 13.30ч до 15.00ч.;

С. Василовци, сградата на кметството /за селата Василовци и Цръклевци/ - четвъртък от 15.30ч до 17.00ч                                                                


За Община Сливница:
Инспектор Лазар Любомиров – ПИ
Извършва полицейска дейност на територията на град Сливница – северно от бул.”Паисий Хилендарски”, махалите „Войнишка” и „Адамова” и селата Гълъбовци, Гургулят и Ракита.

Мл. експерт Милена Страшимирова – Мл.ПИ
Извършва полицейска дейност на територията град Сливница – южно от бул.”Паисий Хилендарски”  и  селата Алдомировци,  Братушково, Радуловци, Извор и Бахалин, Бърложница, Драготинци, Пищане, Повалиръж и Пометковци.

Приемно време:
Гр. Сливница, приемна в сградата на община Сливница, пл. ”Съединение” № 1 – понеделник, сряда и петък от 16.00ч до 17.30ч;

С. Алдомировци, сградата на кметството - вторник от 10.30ч до 12.00ч;

С. Гълъбовци, сградата на кметството – вторник от 13.00ч до 14.00ч;

С. Гургулят , сградата на кметството – вторник от 14.30ч до 15.30ч;

С. Ракита, сградата на кметството – вторник от 16.00ч до 17.00ч;

С. Братушково, сградата на кметството – четвъртък от 09.00ч до 10.00ч;

С. Радуловци, сградата на кметството – четвъртък от 10.30ч до 11.30ч        

 

За Община Божурище:
Участък Божурище
Инспектор Виктор Караколев – ПИ
Извършва полицейска дейност на територията на град Божурище, кв. „Максим Горки”, кв. „Девети септември” и кв. „Черна бара и селата Пролеша, Златуша, Делян и Росоман.

Мл. експерт Станислав Иванов – Мл.ПИ
Извършва полицейска дейност на територията на град Божурище „Стар квартал” и селата Хераково, Храбърско, Гурмазово и Мала Раковица.                                                                                                                                                      

Мл. експерт Христо Христов – Мл.ПИ
Извършва полицейска дейност на територията на град Божурище „Нов квартал” и село Пожарево

Приемно време:
Гр. Божурище, приемна в Участък „Божурище”, ж.к.Жилища, бл.1 – понеделник, сряда и петък от 16.00ч до 17.30ч

С. Гурмазово, сградата на кметството – вторник от 13.00ч до 14.00ч.;

С. Пожарево, сградата на кметството – вторник от 14.30ч до 15.30ч.;

С. Златуша, сградата на кметството /за селата Златуша, Росоман, Делян, Мала Раковица/ - вторник от 16.00ч до 17.00ч.

С. Храбърско, сградата на кметството – четвъртък от 13.00ч до 14.00ч.

С. Хераково, сградата на кметството – четвъртък от 14.30ч до 15.30ч.

С. Пролеша, сградата на кметството – четвъртък от 16.00ч до 17.00ч.