МВР

ОД София

 

Новини

Обръщение от министър Христо Терзийски

По повод Световен ден в памет на жертвите на пътнотранспортни произшествия

На 15 ноември 2020 г. светът за петнадесети път ще се обедини от една и съща кауза - да се съхрани човешкият живот и да се отдаде почит на всички, които са го загубили в катастрофи на пътя. Решението от 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември да бъде Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия отговаря на днешните търсения на по-сигурни пътища, по-безопасни превозни средства и по-умели и отговорни водачи, пешеходци и пътници.
Всеки ден по пътищата на страната в движението се включват хиляди участници, за да стигнат до училището, службата, залата за тренировка, мястото за разходка и почивка и за да се върнат у дома. И всеки ден всички ние, забързани и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни и се превръщаме в жертва на собственото си поведение. Само за последната 2019 г. в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 участници в движението по пътищата на страната, затова от самите нас зависи да намерим верния път към опазването на здравето и живота.
Ние сме част от света и нашите усилия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм допълват глобалните решения, насочени към забавяне на скоростта и отделяне на повече време за възприемане на света около нас и в нас. Нека заедно продължим по пътя на отговорния избор за движение със съобразена скорост, извършване на умели маневри, които не поставят хората в риск, и даване предимство на живота.
Нека се обърнем към себе си, към близките си и към вярата и си дадем надежда за дни без произшествия на пътя, за сигурност и за живот.
Нека се движим безопасно!
Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя!
Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша отговорност!

06 ное 2020

Стартира традиционната акция на полицията „ЗИМА“

По традиция и тази година акцията е разделена в три основни кампании.

Първа част от 01.11.2020 г. до 10.11.2020 г. –“С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства (ПС) с животинска тяга и др.

Втора част от 11.11.2020 г. до 20.11.2020 г. –“Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. В този период е и Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 15 ноември 2020 г., който по традиция ще се отбележи и в храмовете на всички официални религии в областта.

Трета част от 21.11.2020 г. до 30.11.2020 г. –“Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.

 

За времето на провеждане на акцията ще се извърши оглед за състоянието на пътните настилки, вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП. При необходимост ще се изготвят предписания до стопаните на пътя.

На територията на 12-те районни управления към ОДМВР-София ще бъдат проведени специализирани полицейски операции със съответна насоченост. 

В периода, обхващащ първата част на кампанията, работата на пътните полицаи ще бъде насочена основно към превенция над поведението на велосипеди, ППС с животинска тяга и др. При регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на  светлините за изправност и съответствие с нормативните изисквания.

Местните власти съвместно със служители на Пътна полиция ще извършват проверки за наличие на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията. Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа; ще се взима отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

През втората част от кампанията дейността на пътните полицаи ще  бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. В този период ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции.  Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.

Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, които показват явно намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще взимат отношение на място и ще указват кое е правилното поведение. 

В третата част от кампанията дейността на Пътна полиция ще бъде насочена основно към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците.

 

ЗИМАТА Е БЕЗОПАСНА, КОГАТО СИ ГОТОВ ЗА НЕЯ!

 За изправността

•Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)

•Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)

•Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)

 

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

200 лв. – при констатирани значителни неизправности

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

За гумите

•Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)

•Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания 

 Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)

•Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

•Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП) Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

 

За поддръжката

•Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки

•Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг

•Смени водата с антифриз

•Провери работи ли парното

 

За сигурността  

•Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене

•Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг

•При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение

 

За съобразителността

 

•Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение

•Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път

•За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи и одеяло

 

Съвети от „Пътна полиция“

Главна дирекция „Национална полиция“

30 окт 2020

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 26 – 30.10.2020 г.

1. Началник на РУ Ботевград:

- на 28.10.2020 г. от 10:00 ч. – с. Литаково, кметство;

- на 28.10.2020 г. от 12:00 ч. – с. Гурково, кметство.

 

2. Началник на РУ Годеч: през месец октомври няма да се извършва прием на граждани поради въведените мерки от Министъра на здравеопазването във връзка с КОВИД 19.

 

3. Началник на РУ Елин Пелин: във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД 19 са преустановени срещите с кметовете.

 

4. Началник на РУ Етрополе:

- на 29.10.2020 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. – с. Лъга, кметство.

 

5. Началник на РУ Ихтиман: във връзка с въведената извънредна обстановка до 30.11.2020 г. няма да се провеждат срещи в малките и отдалечени населени места.

 

6. Началник на РУ Костенец: с оглед въведената извънредна епидемична обстановка временно се преустановяват ежеседмичните срещи с местната власт и населението.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 29.10.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Опицвет, кметство.

 

8. Началник на РУ Пирдоп: прием на граждани не се провежда поради въведената в страната извънредна епидемична обстановка и при спазване на издадените в тази връзка разпоредителни документи. След отмяната й приема ще продължи.

 

9. Началник на РУ Правец: поради въведената в страната извънредна епидемична обстановка се преустановяват приемите. След отмяната й приемите ще продължат.

 

10. Началник на РУ Самоков: отчитайки предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на COVID 19 не е предвидено осъществяване на приемна дейност до отпадане на необходимостта.

 

11. Началник на РУ Своге: 

- на 29.10.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Искрец, кметство;

- на 29.10.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Свидня, кметство.

 

12. Началник на РУ Сливница: не е планирано провеждане на срещи до нормализиране на епидемичната обстановка.

27 окт 2020

Трима мъже са задържани и обвинени за противозаконно подпомагане на чужденци да преминат през територията на страната

В хода на специализирана полицейска операция за противодействие на незаконната миграция, около 3.30 часа на 21 октомври, в с. Нови хан, служители на РУ-Елин Пелин спрели лек автомобил „Крайслер Вояджър“, непосредствено след като от него били свалени и оставени в гориста местност 35 чужди граждани. 21-годишният водач, криминално проявен и осъждан от Свиленград, бил задържан за срок до 24 часа, а на автомобила- извършен оглед. От извършената проверка се установило, че мъжете в групата са без документи за самоличност и без предишни регистрации в Р България. Самоопределилите се като афганистанци мъже били отведени в районното управление, където работата с тях продължили служители от група „Миграция“ към областната дирекция.

Минути след 19 часа същия ден, в района на 14 км на автомагистрала „Хемус“, от автопатрул на група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали“ при ОДМВР-София са задържани двама мъже от Видин и намиращите се в управлявания от единия от тях лек автомобил „Ауди А6“ седмина нелегално пребиваващи чужденци. Трима от чужденците са определили като граждани на Ирак, останалите четирима- на Сирия.

По двата случая са образувани досъдебни производства за извършено престъпление по чл. 281, ал.2 от НК под наблюдението на районната прокуратура в Елин Пелин. След приключване на процесуално-следствените действия тримата задържани са привлечени в качеството на обвиняеми. На водача от Свиленград е наложена 72-часова мярка за неотклонение „задържане под стража“, на останалите двама- „подписка“.

23 окт 2020