МВР

ОД София

 

РУ Костинброд

    

Районно управление на МВР- Костинброд

 

Адрес: гр. Костинброд, п.к.2230, ул.”Славянска” № 68

Телефони: градски 0721/60077, 0721/60079; по МВР 2-52-58; 

 

 

Началник РУ- Костинброд: гл. инсп. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ НЕЦОВ
Kostinbrod

 приемно време: Всеки четвъртък от 15:00 до 17:00 часа

 

 

Полицейски инспектори