МВР

ОД София

 

РУ Елин Пелин

 

 

Районно управление на МВР- Елин Пелин

 

Адрес: гр.Елин Пелин, пл.”Независимост” № 11, пощенски код: 2100.

Телефони: по МВР 2-36-56, избиране от страната 02-98-2-36-56

Градски телефони: 0725 60-166 – ОДЧ, 0725 60-167 – ОДЧ и 0725 60-168 – директен телефон на Началник РУ-Елин Пелин

 

 

Началник на РУ-Елин Пелин: гл. инсп. МИГЛЕНА СЛАВЧЕВА БАНОВА

приемно време: всеки четвъртък от 15:00 до 17:00 часа

 

 

РУ-Елин Пелин обслужва територията на общините Елин Пелин и Горна Малина

 

Участък “Полиция”- Горна Малина

Адрес: с.Горна Малина ул.”Трудолюбие” № 1.

Телефон за връзка с централата: 07152 23-20

 

Полицейски инспектори