МВР

ОД Шумен

 

Новини

Какво ни е необходимо за преминаване през КПП при пътуване неотложно пътуване от и към областен център

За улеснение на гражданите и за по-голямо пояснение относно пътуването и причините през изградените контролно-пропускателни пунктове към и от областните центрове уточняваме :

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването. То трябва да бъде свързано с :

  1. Полагане на труд в областния център – за целта е нужно да бъде издадена служебна бележка от работодателя, която се носи постоянно или служебен документ /карта/. Необходимо е да се представи предварително попълнена по образец декларация, която можете да изтеглите от тук.Тя се предава на полицейските служители. Декларация не се попълва и не се предава в случаите, в които пътуването е към постоянния адрес, отразен в документа за самоличност.Когато от работодателят е организирал групов транспорт към и от съответното предприятие се изисква водачът на превозното средство да представи документ за самоличност, служебна бележка от работодателя и издаден документ, в който е вписано, че превозното средство превозва само негови служители от постоянните/ настоящите им адреси до местоработата и обратно. Пътниците в организирания транспорт трябва да носят документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебна карта.

    За организиран транспорт декларации не се попълват.

  2. Здравословни причини на пътуващия или на негови близки-за целта е нужен медицински документ, документ за самоличност на всички пътуващи и предварително попълнена по образец декларация. Декларацията се оставя на контролно-пропускателния пункт.
  3. За връщане на настоящ или постоянен адрес- изисква се документ за самоличност, когато лицето пътува към постоянния адрес. Когато пътува към настоящия адрес трябва да представи и предварително попълнена декларация.
  4. Необходимост от полагане на грижи за техни роднини или близки. В тези случаи се изисква документ за самоличност и предварително попълнена декларация при пътуване към близките.
  5. Необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост на себе си или лица, за които полагат грижи, ако в населеното място няма хранителен магазин или аптека, от които да се снабдят. В този случай се изисква документ за самоличност и предварително попълнена по образец декларация.

Служители на държавни органи, органи за местно самоуправление и администрация ще се пропускат след представяне само на  служебна карта в случаите, в които пътуването е свързано с полагане на труд.

С приоритет през КПП ще се пропускат: превозни средства със специален режим на движение, автомобилите на спешна медицинска помощ и лица, които се нуждаят от спешна медицинска помощ, служители на хранителни вериги и аптеки, доставчици на хранителни стоки и медикаменти, на ВиК, на електроразпределителните и електроснабдителните дружества и тези, които извършват неотложни ремонти и /или аварийни дейности.

През пунктовете земеделски стопани и животновъди могат да се легитимират пред полицейските служители с един  от следните документи:  удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г.; със  служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител; удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Молим да попълвате коректно декларациите и обстоятелствата , които налагат пътуването, тъй като се съхраняват от полицейските служители и могат да се извършат проверки по декларираните причини.

26 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

 

24 мар 2020

Информация за обстановката на изградените КПП за влизане и излизане в град Шумен към 11:00 часа на 24.03.2020 година

Спокойна е обстановката на изградените пунктове за влизане и излизане в областния град. Към момента няма струпвания на автомобили по изградените 9 контролно-пропускателни пункта.  Призоваваме отново гражданите при възможност да ограничат пътуванията си. Ако доставят храни и лекарства на свои роднини и близки да направят покупки за по-дълъг период от време, за да не се налага всеки ден да посещават търговски обекти и аптеки.  При посещение на финансови институции направете своите разчети така, че да теглите суми, които да ви бъдат достатъчни за поне десет дни- за плащане на сметки, пазаруване. Ако имате възможност за безконтактно плащане на битови сметки- направете го от вкъщи. Грижете се за здравето на своите близки! Това е  възможно като ограничите контактите си!

Във връзка с възникнали въпроси за пропускането през пунктовете на земеделски стопани и животновъди уточняваме, че могат да се легитимират пред полицейските служители с един  от следните документи:  удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г.; със  служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител; удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

 

24 мар 2020

Информация за обстановката на изградените контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните артерии на град Шумен

Спокойна е обстановката на изградените контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните артерии на град Шумен. Към момента колони от чакащи автомобили няма. По-интензивен е бил трафикът в сутрешните часове днес, както и в късните следобедни часове вчера.  Директорът на ОДМВР- Шумен ст.комисар Ялчън Расим  призовава хората да бъдат търпеливи и да оказват съдействие на полицейските служители, които регулират потока от автомобили на 9-те кпп.  Повечето от пътуващите са наясно с въведените мерки и при спиране представят на униформените необходимите документи.  Бланката, която беше разработена за улеснение на гражданите е качена в сайта на ОДМВР- Шумен,  по пунктовете  има отпечатани и при нужда могат да се вземат от полицаите.Така придвижването по пунктовете става по-бързо.  Важно е хората да разберат, че въведените ограничения са за тяхно добро. До момента напрежение по пунктовете не е имало, допълни  ст.комисар Расим. 13 са полицейските екипи, които са ангажирани с обезпечаване на реда по пунктовете на входно-изходните артерии на град Шумен. Полицейски служители извършват периодични проверки на поставените под карантина лица. Към момента техният брой е 150.  

Служителите на реда се грижат за недопускане на нарушаване на обществения ред и следят за реда по време на  въведеното извънредно положение.  Отново молим за вашата отговорност и напомняме , че безотговорните граждани, които не изпълняват предприетите предписания натоварват  допълнително полицейските служители.

23 мар 2020

Мерки във връзка с епидимичната обстановка

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка ОДМВР- Шумен въвежда ограничения на входно-изходните артерии на областния център за всички автомобили, превозващи пътници и без обоснована причина искат да го посетят. Същото се отнася и за тези, които искат да го напуснат. На контролно-пропускателните пунктове полицаите ще събеседват с водачи и пътниците в автомобилите, и ако липсва неотложност за пътуването по причини, изброени в заповед РД- 01-143 от 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването / ако пътуване не е свързано с: полагане на труд, здравословни причини на пътуващи или негови близки, завръщане на пътуващите по постоянен или настоящ адрес , като те се удостоверяват с документ/,  ще бъдат връщани.  Умоляваме за пореден път да се преустановят посещенията в паркове, градски градини, спорни и детски площадки , фитнес на открито, беседки, заслони и организирани пикници на открито, обществени места. При забелязване на струпване на повече от двама възрастни на едно място за продължително време полицаите от разстояние ще призовават да се   прекрати събирането и  хората да  се разотидат. Това ще става  чрез оповестителните системи, с които са оборудвани служебните автомобили.  Молим хората да не напускат домовете си без причина.

Въведен е удобен час за пазаруване на възрастните хора над 60-годишна възраст , като те могат да посещават хранителните магазини и аптеките в удобно за тях време от 8:30 до 10:30 часа всеки ден. Призоваваме всички, които не попадат в тази възрастова група да се съобразят с това, тъй като нямат да бъдат допускани в тези обекти.

ОДМВР- Шумен апелира всички жители на областта да проявят гражданска съвест. Корона вирусът може да застигне всеки от нас, който е безотговорен към своето и здравето на своите близки. Напомняме, че полицията изпълнява своите  ежедневни ангажименти по опазване на обществения ред и обслужване на настъпили произшествия, като и съблюдава за реда по време на въведеното извънредно положение.  Безотговорните граждани, които не изпълняват предприетите мерки и предписания натоварват с допълнителни сили и средства униформените служители. Молим за вашата отговорност и подкрепа. Ние ще се погрижим за вас! 

 

23 мар 2020

Изградени КПП на входно-изходните пътища на град Шумен

От ОДМВР- Шумен  от 00:00 часа на 21 март са въведени ограничения на входно-изходните артерии на областния център за всички автомобили, превозващи пътници и които без обоснована причина искат да го посетят или да го напуснат. Изградените КПП са на: бул.“Велики Преслав“ кръстовище с ул.“Преслав“посока от и към кв. Дивдядово / до Пачето/, бул.“Ришки проход“ - изхода към и от Бургас / до Булмаг/, бул.“Мадара“ / до Фикосота/, Индустриална зона / до Лавена/, бул.“Симеон Велики“ / след НИЖ/ ул.“Университетска“ – / до ШУ „Епископ К. Преславски“/, ул.“Софийско шосе“ / до Хиподрума/, от и към село Лозево, от и към село Новосел. На контролно-пропускателните пунктове полицаите разговарят с водачи и пътниците в автомобилите, и ако липсва неотложност за пътуването по причини, изброени в заповед РД- 01-143 от 20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването / ако пътуване не е свързано с: полагане на труд, здравословни причини на пътуващи или негови близки, завръщане на пътуващите по постоянен или настоящ адрес , като те се удостоверяват с документ/, ги връщат. По пунктовете всичко обстановката е спокойна, повечето от хората са наясно с въведените мерки. Молим всички да спазват указанията на униформените служители. Полицейски автомобили патрулират в града и призовават хората да се прибират по домовете си и да не седят безцелно навън. Към момента няма случаи на нарушаване на обществения ред. Молим възрастните хора да не се струпват повече от двама на обществени места, пред и в търговски обекти. Нека бъдем отговорни и да се грижим за нашето и здравето на нашите близки, роднини и познати.

22 мар 2020

МВР разработи в спешен порядък бланка, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове.

МВР разработи в спешен порядък бланка, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове. За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, МВР в спешен порядък ще изготви нова бланка. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г. Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес

21 мар 2020