МВР

ОД Благоевград

 

 

Приемните на полицейските инспектори са в 01 РУ-Благоевград ул. "Владо Черноземски" №3
От Понеделник до Петък от 08:30 часа до 17:30 часа

Първи район

Обслужва се от:  Полицейски инспектор Атанас Стойчев
 Мл. полицейски инспектор Антон Асенов
 Тел. 073 867 433

Първи район има следните граници:
- От пешеходният мост на р. Бистрица по протежението на площад „Македония” към ул.”Трети март”,
- По четните номера на ул.”Трети март” до пресечката на ул.”Хан Крум”;
- От кръстовището на ул.”Трети март” с ул.”Хан Крум” по пътя за с.Бараково, по северната граница до общините: Кочериново и Рила включително с.Дабрава с прилежащото землище до пресичането с р.Бистрица;
 - По р.Бистрица до пешеходния мост, разположен при банка „Хеброс”.
Районът е компактен, тук се намира V СОУ, плажен комплекс „Аквапарк”, закрит плувен басейн, стадион „Хр.Ботев”, пешеходната алея за парк „Бачиново”.

 
 
Втори район

Обслужва се от: Полицейски инспектор Илко Йорданов  тел. 073 867 598  Мл.полицейски инспектор Димитър Николов  тел. 073 867 698
 
 
Втори район включващ шести и осми квартали, ж.к „Освобождение”, обособяващи ІІІ-и и ІV-и микрорайони по плана на гр.Благоевград, както и с.Рилци   има следните граници:
- От кръстовището на ул. “Ив. Михайлов” и ул. “Бр. Миладинови” по нечетните номера на ул. “Братя Миладинови”, по нечетните номера на ул.”Митрополит Борис” до кръстовището с ул.”Трети март”;
- От нечетните номера на ул.”Трети март” по протежението на шосето за с.Бараково, до границата с община Кочериново до главен път Е-79;
- От главен път Е-79, с.Рилци, до кръстовището с ул.”Иван Михайлов”;
- По четните номера на ул.”Иван Михайлов” до ул.”Братя Миладинови”.

 
Трети район
 
 
 Обслужва се от: Полицейски инспектор Ромео Харалампиев  тел. 073 867 479
Мл. полицейски инспектор Явор Коев 073 867 439
 
 
Трети район включващ седми квартал, обособяващ Централна градска част на гр. Благоевград  има следните граници:
- От моста на р.Бистрица, разположен като продължение на ул.”Крали Марко”, по самата улица откъм нечетните номера, по четните номера на ул.”Бр. Миладинови”, минава вляво по пред площадното пространство на хотел “Ален мак” излиза на ул. “Братя Миладинови”, /включително АУБ/ до пресечката с ул.”Митрополит Борис”;
- От четните номера на ул.”Митрополит Борис” до пресечката на ул.”Трети март”;
- По нечетните номера на ул.”Трети март”, пл.”Македония”, пешеходният мост на р.Бистрица;
- По течението на р.Бистрица до моста на реката при ул.”Крали Марко”;
 
 
 
Четвърти район
 
 Обслужва се от: Полицейски инспектор Кирил Марчев 
 Мл. полицейски инспектор Емил Милушев
 Тел. 073 867 204

Четвърти район включващ девети и част от десети квартали и промишлената зона между р.Бистрица и бул.”Св. Св. Кирил и Методи”   има следните граници:
-  От моста на р.Бистрица на ул.”Крали Марко” по ул.”Даме Груев”, по течението на р.Бистрица до вливането и в р.Струма.
- От вливането на р.Бистрица в р.Струма, срещу течението на последната до моста на ул.”Покровнишко шосе”. По нечетните номера на ул.”Покровнишко шосе”, нечетните номера на бул. „Д.Солунски” до кръстовището му с бул.”Св. Св. Кирил и Методи”;
-  По нечетните номера на бул.”Св. Св. Кирил и Методи”, до хотел “Ален мак”, минава по площадното пространство намиращо се пред хотел “Ален мак”,  на дясно по нечетните номера на ул. “Братя Миладинови” . По нечетните номера на ул.”Крали Марко” до моста на р.Бистрица.
 

 
Пети район
 
Обслужва се от: Мл.полицейски инспектор Светлана Славкова 
Мл.полицейски инспектор Момчил Петков
 тел. 073 867 571
Пети район включващ част от десети квартал и дванадесети квартал  и има следните граници:

- От кръстовището на бул.”Д.Солунски” с бул.”Св. Св. Кирил и Методи”, по нечетните номера на бул.”Д. Солунски” до пресечката с ул.”Иван Михайлов”. Продължава по нечетните номера на ул.”Иван Михайлов” до кръстовището с ул.”Братя Миладинови” по четните номера ул.”Братя Миладинови” по бул.”Св. Св. Кирил и Методи” до кръстовището с бул.”Д. Солунски”; Математическа гимназия, Езикова гимназия, V-ти учебен корпус на ЮЗУ ”Н . Рилски”
 

 
Шести район
 
Обслужва се от: Полицейски инспектор Георги Кьосев  тел. 073 867 405
Мл.полицейски инспектор Георги Иванов  тел. 073 867 535
Мл. полицейски инспектор Станислав Милев тел. 073 867 535
 
 
Шести район включващ единадесети и тринадесети квартали, обособяващи VІ микрорайон по плана на гр.Благоевград, с.Бело поле и промишлената зона в района на „Благоевград БТ”  има следните граници:
- От моста на р.Струма по ул.”Покровнишко шосе”, продължава по четните номера на ул.”В.Левски” до кръстовището с бул.”Д.Солунски”;
- По четните номера на бул.”Д.Солунски” до главен път Е-79. Продължава по главен път Е-79, с.Бело поле и землището му до р.Струма. По течението на р.Струма до моста за на с.Покровник.
 
 
 

Инспектор Детска педагогическа стая

Бистра Хросинкова тел. 073 867 557
Мария Бакалска тел. 073 867 367

От понеделник  до петък от  08:30 часа – 17:30 часа

Младши полицейски инспектор по контрол на общоопасните средства

Пламен Георгиев 67 219
Приемна - Първо РУП - Благоевград, ул. "Владо Черноземски" №3
Понеделник - 13.30 ч. - 17.00 ч.
Сряда - 9.30 ч. - 12.00 ч., 13.30 ч. - 17.00 ч.
Петък - 9.30 ч. - 12.00 ч.