МВР

ОД Благоевград

 

Приемните на полицейските инспектори са  в РУ Банско
Понеделник - 08:30 часа – 17:30 часа
Вторник - 08:30 часа – 17:30 часа
Сряда - 08:30 часа – 17:30 часа
Четвъртък - 08:30 часа – 17:30 часа
Петък - 08:30 часа – 17:30 часа
Тел.: 0749 88 660
         Полицейски инспектор Николай Петров
 Обслужва:
1. Първи район –  източната част на гр. Банско с граници:източно от ул. „Пирин”, ул. „Тодор Александров” и землището на гр. Банско до границата със землището на гр. Добринище, разделен на 5 микрорайона:
Района да се обслужва от ПИ Николай Петров-отговорник за района и 3Мл.ПИ, разпределени по следния начин:
1.1. Първи микрорайон с граници: източно от ул. „Тодор Александров”, северно от ул. „Отец Паисий” и ул.Стефан Стамболов” и прилежащото землище на гр. Банско до границата с Участък Добринище.
 
         Мл. полицейски инспектор Петър Ергин
 Обслужва:
1.2. Втори микрорайон с граници: източно от  ул. ”Пирин”, южно от ул. „Отец Паисий”, ул.”Стефан Стамболов”, северно от ул.”Братя Велеганови”  и прилежащото землище на гр. Банско до границата с Участък Добринище.
      
 Мл. полицейски инспектор Стефан Груев
 Обслужва:
1.3. Трети микрорайон с граници: източно от ул.”Пирин”, южно от ул.”Братя Велеганови”, северно от ул.”Найден Геров” вкл.м.”Св.Иван Рилски”  и  прилежащото землище на гр. Банско до границата с Участък Добринище.
 
        Мл. полицейски инспектор Иван Кадев
Обслужва:
1.4. Четвърти микрорайон с граници: източно от ул.”Пирин” и южно от  ул. „Найден Геров”, западно от м. ”Св. Иван Рилски” до границата с парк ”Пирин” и прилежащото землище на гр. Банско до границата с Участък Добринище.
 
          Полицейски инспектор Катя Чакърова
Обслужва:
2. Втори район с граници:  западната част на гр. Банско с граници: западно от ул. „Пирин”, ул. „Тодор Александров” и землището на гр. Банско до границата със землището на гр. Разлог, разделен на 6 микрорайона;
Района да се обслужва от ПИ Катя Чакърова-отговорник за района и 4 Мл.ПИ, разпределени по следния начин:
2.1. Първи микрорайон с граници: западно от ул. „Тодор Александров” и северно от ул. „Цар Симеон” и прилежащото землище на гр. Банско до границата с РУ Разлог.
 
        Мл. полицейски инспектор Георги Попов
Обслужва:
2.2. Втори микрорайон с граници: западно от  ул. ”Пирин”, южно от ул. ” Цар Симеон”, северно от ул. „Хаджи Вълчо”, ул.”Христо Смирненски” и прилежащото землище на гр. Банско до границата с РУ Разлог.
 
       Мл. полицейски инспектор Николай Гурев
Обслужва:
2.3. Трети микрорайон с граници: западно от ул.”Пирин”, северно от ул. „Чернопеев”, ул.”Орце Попйорданов”, южно от ул.”Хаджи Вълчо”, ул.”Христо Смирненски”  и  прилежащото землище на гр. Банско до границата с РУ Разлог.

    Мл. полицейски инспектор Иван Калайджиев
Обслужва:
2.4. Четвърти микрорайон с граници: западно от ул.”Пирин” и южно от ул. „Чернопеев”, ул.”Орце Попйорданов” , до границата с парк „Пирин”
2.5. Пети микрорайон с граници : Западно от пътя гр.Банско – местността „Шилигарника”, западно от лифта на ски писта „Тодорка”, южно от границата на парк „Пирин” с гр.Банско.

       Н-к Участък Добринище Старши инспектор Иван Ганджов
Приемна: Участък Добринище
От Понеделник до Петък от  08:30 часа до 17:30 часа
Тел: 0749 88 660
Обслужва:
3. Трети район с граници: Източно от границата на землищата на гр. Банско и гр. Добринище, гр.Добринище, селата Места, Обидим,  Кремен, Осеново, Гостун и Филипово до границата с РУ- Гоце Делчев и ски зона „Добринище”.
 
        Мл. полицейски инспектор Благо Милев
Обслужва:
3.1. Първи микрорайон с граници: източно от ул. „Десилица”, северно от ул. „Тодор Каблешков” и землището на гр. Добринище от източната и северната  страна.
  
Мл. полицейски инспектор Костадин Кавръков
Обслужва:
3.2. Втори микрорайон с граници: източно от ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Иван Козарев” до ул. „Десилица”, северно до ул. „Тодор Каблешков” и южно от пътя Добринище – хижа „Гоце Делчев”.

       Мл. полицейски инспектор Ангел Юруков
Обслужва:
3.3. Трети микрорайон с граници: Западно от ул.”Александър Стамболийски” , ул.”Иван Козарев”, северно до ул. „Тодор Каблешков” и землището на гр. Добринище  западно от града.

Мл. полицейски инспектор Димитър Дръменов
Приемни: в кметствата на обслужваните села
От Понеделник до Петък от  08:30 часа до 17:30 часа
Обслужва:
3.4. Четвърти микрорайон с граници: селата: Места, Обидим,  Кремен, Осеново, Гостун и Филипово и землищата на селата до границите с РУ Гоце Делчев и землището на гр. Добринище.