МВР

ОД Благоевград

 


Полицейски инспектор Веселин Бучков
Мл.полицейски инспектор Йордан Ядков
Мл. полицейски инспектор Атанас Дункин

Приемна: Читалище “15-ти септември”
Тел. 0747-80361
Понеделник- 10.00ч- 13.00ч.
Петък – 13.00 – 15.00ч.

Обслужван район: Южна граница – промишлена зона на гр.Разлог , ж.п.гара, ул.”Цар Иван Асен II”, ул.”Мирчо Кипрев”, градски стадион; Северна граница – р.Язо по цялото протежение на града.
 
Обслужван район: Централната градска част - Южна граница: р.Язо по цялото протежение на гр.Разлог; Северна граница – р.Бела река по цялото протежение на гр.Разлог, м. “Бетоловото” , м. “Бойков рид” и м. “Предел”, м. “Реденка”
 

Полицейски инспектор Борислав Григоров
Мл. полицейски инспектор Красимир Полежанов
Мл. полицейски инспектор Костадин Дункин

Приемна: Читалище “Развитие”в кв.”Нов път
Тел.0747-80361
сряда – 16.00 – 20 . 00 ч

Обслужван район: Южна граница: р.Бела река  по цялото протежение на гр.Разлог; Северна граница – ул.”Голак”, ул.”Ген.Ковачев”, МБАЛ Разлог, ромски квартал, Пиринхарт, сметище, м. Катарино.
 

Младши полицейски инспектор Андон Калоянов
Приемна: с. Бачево- кметство
Тел. 07448 2229
Вторник – 14.00 – 16.00ч
Приемна: с. Годлево – кметство
тел. 074402 272
четвъртък – 14.00 – 16. 00ч
Обслужван район: с.Бачево и с.Годлево и землищата на двете села.
В с.Бачево живеят 1 700 жители, а в с.Годлево около 700. В двете села има сгради на кметствата, училища, детски градини, малки предприятия и фирми, новостроящи се обекти, места за отдих, два хотела.


Младши полицейски инспектор Цветан Костов
Приемна: кметство с. Баня
Тел. 07445 2315
Обслужван район:  с.Баня и землището на селото – В селото живеят около 2 200 жители, българско християнско население, около 600 души ромско население  и около 15 мюсюлмански семейства. Съществува минерален плаж,  много строителни обекти,  новопостроени и функциониращи 6 хотела, приходящи туристи и работници, търговски обекти и малки фирми. Има едно основно училище и две детски градини. с.Елешница и землището на селото – в селото живеят около 1 500 жители българско християнско население и няколко ромски семейства. В селото има търговски обекти, малки фирми,  завод, хвостохранилище, минерален плаж, училище и детска градина.
 
 

Младши полицейски инспектор Николай Политов
Приемна: кметство с. Елешница
Тел. 0747 97004
Приемна: с. Долно Драглище- четвъртък  - 08.30 до 10.30 ч., петък – 14.00 – 16.00ч
Приемна: с. Горно Драглище  - четвъртък -  10.30 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 ч
Приемна: с. Добърско – петък – 16.00 до 18.00ч
тел. 0747 97002, 0747 97012, 0747 97003
Обслужван район:  с.Долно Драглище, с. Горно Драглище, с.Добърско и землищата на селата – в с.Долно Драглище живеят около 500 души българско християнско население и около 200 души  ромско население, обособено в отделен квартал. Има едно училище, една детска градина,  малки фирми и търговски обекти. В с.Г.Драглище живеят около 1 100 души българско християнско население. Има едно училище, детска градина. Читалище, търговски обекти  и фирми. В с.Добърско живеят около  700души българско християнско население. Има интересен исторически обект- черква с национално значение, училище, детска градина, малки фирми и търговски обекти.
 
 
             Ст. инспектор Атанас Василев Иванов  - Началник на Участък”Полиция” гр. Белица


Мл. полицейски инспектор Муса Газинов
Приемна: ул. Бр. Миладинови № 2
Тел. 07444 /2367 или 2369
Петък – 10.00 до 13.00ч
Приемна: с. Дагоново – кметство – вторник от 10.00 до 12.00ч

Обслужван район: гр.Белица, землището на града  и КК “Семково” – в гр.Белица живеят около 3 200души население, от които  около 50 % са християни и останалата част са мюсюлмани. Живее и група ромско население, обособени в отделен квартал. Гр.Белица е общински център. Има три училища , два хотела, питейни заведения, банка, множество фирми и търговски обекти. КК “Семково” – В курорта има три почивни бази на  Софийски университети, три хотели, ски база с лифтове, хижа и около 900 частни вили. С.Дагоново.

Младши полицейски инспектор Салих Коренарски
Приемна: с. Бабяк – кметство
Вторник – 10.00 до 12.00ч.
Тел 074404 376.
Обслужван район: с. Бабяк, с.Орцево, с.Кузьово. с.Лютово, с. Палатик, с. Черешово и с. Златарица и землищата на селата - В селата живее население с мюсюлманско вероизповедание, като в с.Бабяк броя на жителите е около 850, с.Орцево е около 230, с.Лютово около 200,с.Кузьово  около 300. Във всички села има малки търговски обекти, а в с.Бабяк основно училище.
 

Младши полицейски инспектор Салих Коренарски
Приемна: с. Краище -  кметство -четвъртък от 10.00 до 12.00ч
Приемна: с. Горно Краище – кметство - сряда от 10.00 до 12.00ч

Обслужван район: с. Краище,с. Горно Краище и землищата на селата – В селата живее население с ислямско вероизповедание, като в с. Краище живеят над 2 000 души, с.Дагоново и с.Г.Краище по около  1000 и в двете села. Във всички села има училища и малки търговски обекти.
 

В.п.д. Ст.инсп. Христо Николов Кондев - Началник на Участък”Полиция” гр. Якоруда
Приемна: ул. Якорущица № 2
Тел. 07442 2285
Вторник  и четвъртък от 10.00 до 12.00ч.
 

Мл.ПИ Салих Мустафа
Обслужван район:  гр.Якоруда , землището на гр. Якоруда и КК “Трещеник” – В гр.Якоруда живеят  около 4 000 души население, от които около 1/3 са християни и 2/3 са мюсюлмани. Има обособен ромски квартал, в който живеят около 100 семейства. Града има три училища, 1 интернат, три бензиностанции, , питейни заведения, две банки,. В м. Трещеник има 3 почивни станции, хижа и около 50 частни вили.
 

Младши полицейски инспектор Радко Шаламанов
Приемна: с. Аврамово -  кметство -сряда от 14.00 до 16.00ч
Приемна: с. Бел Камен – кметство - четвъртък от 16.00 до 18.00ч
Приемна: с. Смолево – кметство – четвъртък от 13.00 до 15.00ч
Приемна: с. Черна Места – кметство – петък от 16.00 до 18.00ч
Обслужван район: с.Бел камен, с.Смолево, с.Черна Места, с. Аврамово  и землищата на селата–  в четирите села живее изцяло население с мюсюлманско  вероизповедание , като с. Бел камен жителите са около 600, с.Смолево около 600 и  в с. Черна места и Аврамово по около 500. В четирите села има училища , малки търговски  обекти и детски градини.
 

Младши полицейски инспектор Марио Шушнев
Приемна: с. Юруково -  кметство - вторник от 14.00 до 16.00ч
Приемна: с. Бунцево – кметство - сряда от 14.00 до 16.00ч
Приемна: с. Конарско – кметство – сряда от 14.00 до 16.00ч
Обслужван район:  с.Юруково, с.Конарско, с.Бунцево и землищата на селата – В трите села живее изцяло население  с мюсюлманско  вероизповедание  от 400 до 800 души. В трите села има училища , малки търговски  обекти и детски градини.