МВР

ОД Благоевград

 


Началник на РУ Петрич

Главен инспектор Станислав Димитров Арабаджиев

 

Роден през 1983г. в гр. Петрич.

Завършил висше образование през 2005г. в Академия на МВР - гр.София. Магистър по „Право” от ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр.Благоевград.
Служител в системата на МВР е от 2005 година. Назначен е на длъжност разузнавач в група „Криминална полиция” при РУ-Петрич.
Последователно служи като:
От м. юни 2015г. –  в.п.д началник на група „Криминална полиция” при РУ-Петрич.
От 04.02.2016г. – началник на РУ-Петрич.

 

 

Приемно време за граждани:
Понеделник 14.00 ч. – 16.00 ч.

РУ Петрич
ул. "Александър Стамболийски" №21

Района, който обслужва РУ Петрич обхваща територията на община Петрич, състояща се от гр. Петрич и 65 села като по-големите от тях са: с. Първомай, с. Коларово, с. Кърналово, с. Марикостиново, с. Кулата.

телефони:
0745/62166, 0745/60609

[email protected]

Полицейски инспектори