МВР

ОД Благоевград

 

 

Началник на РУ Сандански

Главен инспектор Борис Манолов Щурков 

Роден през 1977г. в гр. Сандански.
Завършил висше образование във ВВОВУ „Васил Левски“ гр.Велико Търново.
Служител в системата на МВР е от 2001 година. Назначен е на длъжност гранично-полицейски командир  в РГС-Петрич. От  2004г. до 2014г. – оперативен работник към група „Криминална полиция” в РУП-Сандански. От 2014г. до 2015г. – началник на ПУ Кресна.

 

 

Приемно време за граждани:
понеделник 14.00 ч. - 16.00 ч.

 

РУ Сандански
гр. Сандански, ул. "Малешевска" №2

Район на действие: Територията на община Сандански, община Кресна и община Струмяни с обща площ 1 698 кв. км., и граничи с Република Гърция и Република Македония.  Трите обслужвани общини включват в състава си общо 82 населени места с население около 60 000 души. Само 3 от населените места са градове – Сандански, Мелник и Кресна и 79 села, като голяма част от тях са отдалечени на повече от 20 км. от съответните общински центрове. През територията на РУ Сандански преминава Главен път Е–79 и международна жп линия.

Оперативна дежурна част
тел. 0746/3 21 31

[email protected]

 

Има два участъка:

Участък Кресна
гр. Кресна, ул. "Македония" №98
Район на действие: територията на община Кресна и община Струмяни - общо 28 населени места.

Участък Катунци
с. Катунци, ул. "Петър Димитров" № 22, сградата на кметството
Район на действие: с. Катунци, територията на Мелнишко-Катунски район – общо 36 населени места.

Полицейски инспектори