МВР

ОД Благоевград

 

Телефони:
0745/62166, 0745/60609

I-ви район
 
Обслужва се от:
Инспектор Сашко Самсаров
Мл.експерт Николай Атанасов
Мл.експерт Петър Бибишков
Мл.експерт Атанас Златанов

 I-ви район включва:  Централна градска част, кв.“Дълбошница” и селата Ръждак,Митино, Дрангово, Тополница,Марикостиново,Марино поле,Долно Спанчово,Чучулигово, Кулата, Генерал Тодоров, Ново Кономлади,Капатово и Кромидово. 

Приемна на полицията в гр. Петрич ул. “Тракия” № 1

Понеделник от 10.00 часа до 12.00 часа.

За селата Ръждак, Митино,Дрангово, Тополница,  Марикостиново, Марино поле, Долно Спанчово, Чучулигово, Кулата,Генерал Тодоров, Ново Кономлади,Капатово и Кромидово.

Приемна в кметството на с. Марикостиново

Вторник от 12.00 часа до 17.00 часа.
Петък от 09.00 часа до 12.00 часа

Прием на граждани в сградата на РУ-Петрич гр.Петрич ул.”Ал.Стамболийски”№21
         
          Сряда от 13.00 часа до 15.00 часа
          Четвъртък от 10.00 часа до 12.00 часа


II-ри район

Обслужва се от:
Ст.инспектор Росен Георгиев
Мл.експерт Светослав Христов


II-ри район включва: Участък „Изток” кв.182 и кв.37/ромската махала/ на гр.Петрич.

Приемна на полицията в гр. Петрич ул. “Просвета” № 2

Понеделник от 13.00 часа до 15.00 часа.
Сряда от 10.00 часа до 12.00 часа.
Петък от 14.00 часа до 16.00 часа.

III-ти район

Обслужва се от:
Инспектор Димитър Вълчев
Мл.инспектор Петър Хаджиев
Мл.експерт Вилиан Милев
Мл.експерт Стоян Ласков


III-ти район включва: жк.”Самуил”, кв.”Вапцаров” и селата Първомай, Кавракирово, Долна Рибница, Право бърдо, Долене, Зойчене, Волно, Драгуш, Вишлене, Струмушница, Гега, Чурилово, Кукуряхцево, Баскалци, Мендово, Кладенци и ГКПП-Златарево.

Приемна на полицията в гр. Петрич ул. “Цар Симеон” № 72
Понеделник от 14.00 часа до 17.00 часа.

За селата Първомай, Кавракирово, Долна Рибница, Право бърдо, Долене, Зойчене, Волно, Драгуш, Вишлене, Струмушница, Гега, Чурилово, Кукуряхцево, Баскалци, Мендово, Кладенци и ГКПП-Златарево.

Приемна в кметството на с.Първомай приемни дни и часове:

Вторник от 12.00 часа до 17.00 часа.
Четвъртък от 09.00 часа до 12.00 часа

Прием на граждани в сградата на РУ-Петрич гр.Петрич ул. ”Ал.Стамболийски” №21
         
           Сряда от 10.00 часа до 12.00 часа
           Петък от 14.00 часа до 16.00 часа


IV-ти район

Обслужва се от:
Мл.експерт Тодор Кимов
Мл.експерт Петко Найденов
Мл.експерт Венцислав Тошев

IV-ти район включва: кв.”Виздол”, кв.”Поляните, кв.”Казармите” и селата Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и  Габрене.

Приемна на полицията в гр. Петрич ул. “Цар Борис III” № 11

Понеделник от 14.00 часа до 17.00 часа.

За селата Беласица,Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и  Габрене.

Приемна  в кметството на с.Коларово

Сряда от 12.00 часа до 17.00 часа.
Петък от 09.00 часа до 12.00 часа

Прием на граждани в сградата на РУ-Петрич гр.Петрич ул.”Ал.Стамболийски”№21
         
          Вторник от 10.00 часа до 12.00 часа
          Четвъртък от 14.00 часа до 16.00 часа


V-ти район

Обслужва се от:
Инспектор Венцислав Гадиров
Мл.експерт Стоян Милев
Мл.експерт Венцислав Ангушев

V-ти район включва: жк.”Изток”  и селата Михнево, Кърналово, Старчево, Рупите, Яково, Дреново, Богородица, Иваново,Тонско Дабе, Крънджилица и Рибник.

Приемна на полицията в гр. Петрич ул. “Тракия” № 1

Понеделник от 14.00 часа до 16.00 часа.

За селата Михнево, Кърналово, Старчево, Рупите, Яково, Дреново, Богородица, Иваново,Тонско Дабе, Крънджилица и Рибник

Приемна в кметството на с.Кърналово

Сряда от 12.00 часа до 17.00 часа.
Четвъртък от 09.00 часа до 12.00 часа

Прием на граждани в сградата на РУ-Петрич гр.Петрич ул.”Ал.Стамболийски”№21
         
          Вторник от 14.00 часа до 12.00 часа
          Петък от 14.00 часа до 16.00 часа

Служба „КОС”
Мл.експерт Борис Белчев