МВР

ОД Благоевград

 

 

 

НАЧАЛНИЦИ УЧАСТЪЦИ -ХАДЖИДИМОВО, САТОВЧА И ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ И МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ  ПРИ РУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

ст.инспектор КОСТАДИН КОВАЧЕВ     началник Участък -Хаджимово                         

в град Хаджидимово, сградата на ОБА

сл.тел. 67-972

вторник - от 10.00 до 12.00 часа

четвъртък - от 14.00 до 16.00 часа

 

инспектор  ДИМИТЪР ДЕМИРОВ   началник Участък -Сатовча                                

в село Сатовча

сл.тел. 67-973

вторник - от 14.00 до 16.00 часа

четвъртък - от 10.00 до 12.00 часа

 

ст.инспектор ДИМИТЪР ТАТАНОВ началник  УП        

в село Гърмен сградата на ОБА 

сл.тел. 67-971

вторник - от 14.00 до 16.00 часа

четвъртък - от 09.00 до 12.00 часа

 

Инспектор ДИМИТЪР САЙДИН   ПИ                   

в РУ Гоце Делчев 

сл.тел. 67-958                                               

понеделник - от 14.00 до 16.00 часа

вторник - от 15.00 до 17.30 часа

петък  - от 10.00 до 12.00 часа

 

Инспектор ИВ.ГАЙТАНИНЧЕВ  ПИ                   

в гр.Гоце Делчев в сградата на културния дом на площад “Македония”

сл.тел.67- 988

понеделник   - от 10.00 до 12.00 часа

сряда  - от 10.00 до 12.00 часа

четвъртък - от 10,00 до 12.00 часа

 

Инспектор ГЕОРГИ РАЗМАНОВ ПИ                   

в гр.Гоце Делчев  ул.”Христо Ботев” №13

сл.тел. 67-992

понеделник    - от 10.00 до 12.00 часа

четвъртък       - от 14.00 до 16.00 часа

 

Инспектор ДЖЕМАЛ АВДИКОВ   ПИ  в гр.Гоце Делчев  община Гоце Делчев

сл. тел. 67 943

понеделник - от 14.00 до 16.00 часа

вторник  - от 15.00 до 17.30 часа

четвъртък  - от 10.00 до 12.00 часа

   

 

Инспектор  НЕЛИ ДАРАКЧИЕВА  ПИ  в  гр.Гоце Делчев  ул.”“Отец  Паисий  „ № 2

 сл.тел. 67-943

 понеделник - от 14.00 до 16.00 часа

 четвъртък - от 10.00 до 12.00 часа

 

 

Инспектор ТОДОР КУРТЕВ   ПИ  в гр.Гоце Делчев   общ. Гоце  Делчев       

сл. тел. 67 943

понеделник -  от 14.00 до 16.00 часа

вторник - от 15.00 до 17.00 часа

четвъртък - от 10.00 до 12.00 часа

   

МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ ПРИ РУ И УЧАСТЪЦИ

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

мл.експерт   ДИМИТЪР ХАДЖИЕВ    МЛПИ

в с.Корница     вторник - от 09.00 до 12.00 часа

                                                                      

 в с.Лъжница  вторник  - от 13.00 до 15.00 часа

  петък - от 15.00 до 17.00 часа

 в с.Брезница   понеделник  - от 10.00 до 12.00 ч.

                          сряда - от 15.00 до 17.00 часа

 

мл.експерт ПЕТЪР ИВ.ПЕЛТЕКОВ МЛПИ в гр.Гоце Делчев в сградата на културния дом на Площад “Македония”

понеделник - от 09.00 до 12.00 часа

сряда - от 16.00 до 17.30 часа

петък - от  14.00 до17.00  часа

  

 мл.експерт .МЛАДЕН МИЛЕНОВ ЗАЙКОВ МЛ.ПИ  

 Старият съд на ул.Христо Ботев  № 13                                          

 с.Баничан           петък  - от 16.00 до 17.30 часа

 с. Борово            петък - от 14.00 до 16.00 часа

 с.Буково             петък  - от 10.00 до 12.00 часа

 с.Господинци    петък  - от 12.30 до 14.00 часа

 

мл.експерт .АНГЕЛ КЕХАЙОВ       МЛ.ПИ              

с.Мосомище       вторник - от 09.00 до 12.00 часа

                 четвъртък - от 09.00 до 12.00 часа

гр.Гоце Делчев в РУ   понеделник - от  10.00  до 12.00 часа

                                      петък - от 10.00 до 12.00 часа

 

 

мл.експерт  ВЕНЦИСЛАВ СОЛЕНКОВ     МЛ. ПИ –КОС в РУ  

понеделник - 8.30 до 17.30 часа

петък - 08.30-17.30 часа                             

 

ОБЩИНА ГЪРМЕН

 

 

мл.експерт . МУСТАФА ФАЗЛИ УЗЕН   МЛ.ПИ

с.Гърмен      понеделник  - от 10.00 до 12.00 часа                                                          

 с.Горно Дряново    четвъртък - от 10 до 12.00 часа

с.Ковачевица    четвъртък      - от 13.00 до 14.00 часа

 

 мл.експерт РАИФ ЮСЕИНОВ МАНОВ МЛ.ПИ

 с.Огняново      понеделник - от 10.00 до 12.00 часа

 с.Скребатно     четвъртък  -. от 10.00 до 12.00 часа

 с.Балдево         понеделник - от 14.00 до 16.00 часа

с. Марчево        понеделник - от 17.00 до 19.00 часа

 

мл.експерт . БЛАГОМИР  ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ МЛ.ПИ                              

 с.Дъбница        понеделник - от 10.00 до 12.00 часа                                                                                   

 с. Хвостяне      сряда - от 10.00 до12.00 часа

    

мл.експерт .ХАЙРЕДИН КУНЕВ  МЛ.ПИ      

с.Рибново         вторник - от 18.00 до 20.00

с.Осиково         сряда -  от 10.00 до 12.00 часа

 

мл.експерт .ГЮЛСЕМИ СЕВДЕВ  МЛ.ПИ

с.Дебрен           понеделник - от 09.00 до 12.00 часа

 с.Гърмен          сряда - от  10 .00 до12.00 часа

 

 

мл.експер ТОДОР ЕМИЛОВ РИМОВ  МЛ.ПИ

с.Крушево       четвъртък - от 9.00.00 до 10.00 часа

 с. Ореше       четвъртьк - от 10.30 до12.30

с. Д.Дряново  четвъртък  - от 14.00 до 16.00 часа

 

ОБЩИНА   САТОВЧА

 

 мл.експерт ЕМИЛ УЗУНОВ МЛ.ПИ 

с.Плетена     понеделник -  от 10.00 до 12.00 часа

           сряда - от 10.00 до 12.00 часа 

 с.Крибул       четвъртък  - от 10.00 до 12.00 часа

 

мл.инспектор АЛИЛ СТРАНДЖЕВ  полицай ООР

с.Сатовча       сряда - от 10.00 до 12.00 часа

            четвъртък - от 10.00 до 12.00 часа

с.Долен          вторник - от 10.00 до 12.00 часа

 

мл.експерт   ЗДРАВКО ЗАИМОВ      

с.Кочан         понеделник - от 09.00 до 12.00 часа

                      четвъртък - от 09.00 до 12.00часа

     

                                                                   

мл.инспектор ВИКТОР КАМБОШЕВ МЛ.ПИ

с.Жижево         сряда - от 10.00 до 12.00 часа

с.Ваклиново    вторник  - от 10.00 до 12.00 часа

 

мл.инспектор .ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ полицай ООР

с.Сатовча         понеделник - от 09.00 до 12.00 часа

                          сряда - от 09.00 до 12.00 часа

  петък - от 17.00 до 19.00 часа

с.Фъргово        вторник - от 10.00 до 12.00часа

с.Осина           четвъртък  - от 10.00 до 12.00 часа

 

мл.инспектор  ИБРАИМ ЧАВДАРОВ  полицай ООР

с.Слащен           вторник - от 10.00 до 12.00 часа

                петък - от 10.00 до 12.00 часа

с.Туховище        понеделник - от 10.00 до 12.00 часа

с.Годешево        понеделник - от 13.00 до 15.00 часа

 

мл.експерт РУШАН ДЖУКОВ МЛ.ПИ

с.Вълкосел        понеделник - от 10.00 до 12.00 часа

                           четвъртък - от 10.00 до 12.00 часа

с.Боголин          вторник - от 10.00 до 12.00 часа

 

 

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 

 

мл.експерт ЙОРДАН  СЕЙРЕКОВ МЛ.ПИ     

Хаджидимово      понеделник - от 09 до 11.00 часа

      сряда - от 09.00 до 11.00 часа

      петък - от 09.00 до 11.00 часа

 с.Теплен              всеки втори четвъртък от месеца – от  09.00 до 10.00 часа

 с.Беслен              всеки втори четвъртък от месеца  - от10.30 до  12.00 часа

 с.Петрелик          сряда - от 10.00 до 12.00 часа

 

мл.експерт ТОДОР КАРАКЕПЕЛИЕВ МЛ.ПИ

с.Абланица         понеделник - от 09.00 до 11.00 часа

                             сряда - от 19.00 до 20.00 часа

     петък - от 10.00 до 12.00 часа

 

мл.експерт ГЕОРГИ ШИНЛАКОВ    МЛ.ПИ

 Хаджидимово   понеделник  - от 10.00 до 12.00 часа

     сряда - от 09.00 до 10.00 часа

                                                                                                                                                           

 

 

мл.експерт -  БОРИСЛАВ ТАТАНОВ        

с. Копривлен     понеделник  - от 08.00 до 12.00часа

    петък - от 09.00 до 11.00 часа

с.Ляски             четвъртък - от 10.00 до 12.00 часа                                                                    

                                                                            

мл.експерт МИРОСЛАВ  ТОНЕВ                 

 с.Садово           вторник - от 10.00 до 12.00 часа

                           всяка втора сряда от месеца в селата

с.Тешево - от10.00 до11.30 часа

с. Гайтаниново - от13.00 до14.30 часа

с. Илинден - от 15.00 до17.00 часа

 

 

мл.експерт КРУМ МАНДАЖИЕВ     МЛ.ПИ                  

в община Хаджидимово    понеделник - от 09.00 до 11.00 часа

                                             сряда - от 19.00 до 20.00 часа

 в с.Абланица                     петък - от 10.00 до 12.00 часа