МВР

ОД Благоевград

 

РСПБЗН - Благоевград

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - БЛАГОЕВГРАД

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Полк. Кирил Чамишки” № 3

телефон: 073 867 284
фак:с 073 867-428
имейл: [email protected]

 

 

 

НАЧАЛНИК на РСПБЗН – БЛАГОЕВГРАД – гл. инсп. инж. Боян Василев Кондуров – роден на 17.07.1982 г. в град Благоевград.

Главен инспектор Боян Василев Кондуров е служител на МВР от 24.10.2005 г. Произведен е в звание лейтенант и е назначен на длъжност инструктор І степен ПГ в РСПАБ – Разлог към РЗПАБ Благоевград при РДВР - Благоевград (зап. № К - 3154/24.10.2005 г.) Последователно е заемал длъжности:

- инструктор VІ степен в РСПБЗН - Разлог към РДПБЗН - Благоевград при ГДПБЗН - МВР и му е присъдена категория Г – III степен – инспектор (зап. рег. № К-2160/18.09.2006 г.);

- инструктор V степен ПГ и АСД в РСПБЗН – Разлог към РДПБЗН – Благоевград (зап. № 24-180/ 05.03.2008 г.);

- инструктор в група ОКИЦ към РДПБЗН – Благоевград (зап. № 121/18.02.2011 г.);

- ВНД началник на РСПБЗН – Благоевград  (зап. № К – 10629/25.09.2012 г. );

- началник на РСПБЗН – Благоевград (зап. № К-7263/02.07.2013 г.).

 • Участвал в международна мисия за погасяването на стихийни горски пожари в Р Гърция през 2007 г., като ръководител на екип от 50 огнеборци. Награден с грамота и медал за благодарност от Президента на Р Гърция.
 • Награждаван с обявяване на благодарност за проявен професионализъм на 25.06.2007 г. от Директора на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР;
 • Награждаван с обявяване на благодарност за изпълнение на служебни задължения на 13.09.2007 г. от Министъра на „Министерство на вътрешните работи” на Р България;
 • Награждаван с обявяване на благодарност за проявена инициативност от Министъра на МВР 2008 г.
 • Участвал в международна мисия за погасяването на стихийни горски пожари в Руската федерация през 2010 г., ръководил екипи от 10 до 25 огнеборци. Награден с грамота и медал за благодарност от Губернатора на Московска област;
 • Участвал като доброволец в гасенето на горски пожари на територията на Р Гърция, местността „Света Гора”  и извършване на доброволен труд в манастир „Свети Георги Зограф”, Света Гора, Р Гърция през 2012 г. и 2013 г. 
 • Регистриран като доброволец в „Модул за стихийни горски пожари на територията на ЕС”;
 • Номиниран и награден за личност на годината  за 2016 г. за Община Благоевград, в категория „Пример за професионализъм и гражданска ангажираност“.
 • Участвал в международна мисия като ръководител на български екипи за оказване на помощ и борба с последиците от наводненията в Скопие, Македония 2016 год.
 • Ръководител на български модул за издирване и спасяване в градска среда в учение на механизма за гражданска защита на ЕС в Австрия 2016 г.
 • Награден за комплексен победил - пожарникар на годината 2017 на Р България, за съществен принос при изпълнение на служебните си задължения. Награден с почетен знак III степен на МВР.
 • Ръководител на български модул за спасяване в дълбоки и бързи води при участие в 17 - то полево учение на Евроатлантическия координационен център за реагиране при бедствия ( EADRCC ) на НАТО „БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2017“
 • Ръководител на екип в българския международен модул за гасене на горски пожари с пожарна техника в проведено учение по механизма за гражданска защита на ЕС в Р Хърватия през април 2019 г.

Приемен ден: Всяка Сряда от 09:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на РСПБЗН – Благоевград.
 

Характеристика на обслужвания район:

РСПБЗН – Благоевград осигурява пожарната безопасност на 1100 км2 от територията на Р. България, включваща територията на две общини – Благоевград и Симитли. Населението на двете общини е 102 000 жители. Също така в Благоевград съществуват два университета, 2 колежа и 20 общински /основни и средни/ училища и професионални гимназии с над 10000 студенти и ученици. Това обуславя наличието на много млади хора в града, поради което около 50 заведения за обществено обслужване работят до 04:00 ч. или с непрекъснат режим на работа. Населените места са около двата общински центрове - Благоевград и град Симитли, общо 42 села, някои от които са отдалечени на над 40 км от местоположението на РСПБЗН – Благоевград. Преобладаваща е планинската структура на релефа с два големи национални парка – “Парангалица” и “Рила”. На територията са развити туризма, шивашката промишленост,дървообработването, мебелното производство и др.
През района преминава международният път Е-79, международна ж.п. линия София - Солун, международния газопровод за Р Гърция и др. РСПБЗН – Благоевград граничи с Р Македония и на територията и има един брой ГКПП – „Логодаж”.
 

 

Обслужвани участъци:

1. Териториален участък № 1 с отговорник инсп. Кирил Василев Бойчев – инспектор V степен в група ДПК и ПД в РСПБЗН - Благоевград, състоящ се от обектите и строежите, намиращи се на територия и землище на гр. Благоевград, в граници: североизточно от ул. Зелендолско шосе, ул. „Иван Михайлов”, ул. „Владо Черноземски”, ул. „Джеймс Баучер” и северозападно от река Бистрица по посока обратна на течението на реката. В този участък се включват землищата и населените места на с. Бистрица, с. Дъбрава, с. Рилци, с. Бело поле, с. Бучино, с. Българчево, с. Горно Българчево, с. Зелен дол, с. Селище, с. Дренково, с. Обел и с. Клисура, Лисия.

 

2. Териториален участък № 2 с отговорник инсп. Стефан Василев Бойчев – инспектор V степен в група ДПК и ПД в РСПБЗН - Благоевград, състоящ се от обектите и строежите, намиращи се на територия и землище на гр. Благоевград, в граници: югозападно от ул. Зелендолско шосе, ул. „Иван Михайлов”, ул. „Владо Черноземски”, ул. „Джеймс Баучер” и северозападно от река Бистрица по посока на течението на реката до вливането й в река Струма. В този участък се включват землищата и населените места на с. Логодаж, с. Покровник, с. Мощанец, с. Габрово, с. Дебочица, с. Лешко, с. Падеш и територията, землищата и населените места на Община Симитли.

 

3. Териториален участък № 3 с отговорник инсп. Николай Атанасов Ханджийски – инспектор V степен в група ДПК и ПД в РСПБЗН - Благоевград, състоящ се от обектите и строежите, намиращи се на територия и землище на гр. Благоевград, в граници: югоизточно от река Бистрица до вливането й в река Струма. В този участък се включва територията, землищата и населените места на с. Изгрев, с. Еленово, с. Марулево, с. Делвино, с. Хърсово и с. Церово, Горно Хърсово.