МВР

ОД Благоевград

 

 

 

Приемни в 02 РУ-Благоевград ул.” Димитър Солунски” 83А

Първи район - с граници:

 

От канала на парк “Ловен дом”, минаващ под зоопарка, по ул. “Елтепе”, ул. “Полк. Дрангов”, ул. “Чаталджа”, ул. “14-ти полк” /нечетните номера/, ул. “Ал. Стамболийски” до  кръстовището с бул. “Димитър Солунски”, по ул. “Димитър Солунски” до моста на р. Бистрица, по източния бряг на р. Бистрица-местността “Бодрост” до хижа “Македония” и землищата на с. Бистрица и с. Хърсово:

 

            Този район се разделя на  два микрорайона с граници:

 

Първи микрорайон – Територията включва района северо-източно от ул.“Александър Стамболийски“, нечетните номера на ул.“Полк.Дрангов“ до ул.Чаталджа“,  по източния бряг на р. Бистрица-местността “Бодрост” до хижа “Македония” и с.Бистрица.

Обслужва се от инспектор Георги Ханджийски

 

* Втори микрорайон - Територията включва района източно от ул.“Ал.Стамболийски“, четните номера на ул.“Полк.Дрангов“ до ул.Чаталджа“, нечетните номера на ул.“14-ти Полк“ до ул.“Чаталджа“ и с.Хърсово.

Обслужва се от инспектор Георги Ханджийски

 

 

Втори район - с граници:

 

Южно от канала на парк “Ловен дом”, парк “Розариума”, пътя за с. Делвино,

разклона за ул. “Бачо Киро”, ул. “Делвинска”, ул.Бачо Киро” с  в частта с прилежащите бл.213, бл.214 и бл.215 до пътя за с.Делвино, ул. “Рила”, новата отсечка при ЗМК,в дясно  на кръговото кръстовище по нечетните номера на ул. “14-ти полк” и ул. “Чаталджа”  - нечетните номера:

 

            Този район се разделя на два микрорайона с граници:

 

* Първи микрорайон – Територията включва района между ул.“Чаталджа“, ул.“14-ти Полк“ ул.“Свобода“ и пътя за с.Делвино.

Обслужва се от инспектор Емил

 

* Втори микрорайон - Територията включва района между ул.“Свобода“, ул.„Промишлена“, ул.“Георги Андрейчин“, ул.“Делвинска“, включително и бл. 213, бл. 214 и бл. 215 в ж.к.“Еленово“ и с. Делвино.

Обслужва се от инспектор Емил Димитров

 

Трети район - с граници:

 

Източно от новата отсечка при ЗМК, по източната част на ул.“Делвинска”, ж.к.”Орлова чука” без бл. 213, 214 и 215 от ж.к.“Еленово“, източната част по пътя посока с. Делвино, землищата на с. Делвино, с. Марулево и с. Еленово, местността намираща се северно от с. Изгрев, ул. “Пейо Яворов” до кръстовището с ул.“Симеон Радев”, на север по ул.” Симеон Радев” до кръстовището с новата отсечка при ЗМК”. 

 

            Този район се разделя на два микрорайона с граници:

 

*Първи микрорайон - Територията включва района между ул.“Г.Андрейчин“, ул.“Преслав“, бул.“П. Яворов“ и ул.“С. Радев“, т.е. ж.к.“Еленово“ от бл. 1 до бл. 100 и прилежащите улици, както и  ж.к.”Орлова чука” без бл. 213, 214 и 215.

Обслужва се от инспектор Михаил Георгиев

 

*Втори микрорайон - Източно от ул.“Преслав“, по южната част на ул.“Рила” (бл. от 101 до бл. 200), с. Еленово, местността намираща се северно от с. Изгрев, с. Марулево, бул.“Пейо Яворов” до кръстовището с ул.“Преслав”.

Обслужва се от младши експерт Стоян Гяурски

 

Четвърти район - с граници:

 

От кръстовището на ул.“Симеон Радев” с бул.“Пейо Яворов”, землището на с.

“Изгрев”, “Айдаровско дере” до стария път за гр. Симитли, гробищен парк “Нови 

гробища”, района намиращ се юго-източно от ул.“Броди”, нечетни номера на бул.“Св. Димитър Солунски”, ул.“Ал. Стамболийски” до кръстовището с ул.“14- ти полк”, по ул.“14-ти полк” /четни номера/ западното платно за движение на ул.“Симеон Радев” до кръстовището с бул.“Пейо Яворов”.

 

            Този район се разделя на два микрорайона с граници:

 

*Първи микрорайон - Пространството между ул.“Астра“, ул.“Борис Ангелушев“, ул.“Симеон Радев“ и бул.“П.Яворов“.

Обслужва се от младши експерт Венцислав Ефремов

 

*Втори микрорайон - Включва пространството между  ул.“Астра“, бул.„Св. Димитър Солунски“, ул.“14-ти Полк“ и ул.“Симеон Радев“, както и с. Изгрев.

Обслужва се от младши експерт Венцислав

 

Пети район - с граници:

 

От моста на р. “Бистрица”, по бул.“Св. Димитър Солунски”- четни номера, северо-западно от главен път Е-79, по левият бряг на река “ Благоевградска Бистрица” до вливането и в река “Струма”, по левия бряг на река “Струма”, района намиращ се южно от стария път за гр. Симитли, землищата на с. Горно Церово и с. Долно Церово до р. Струма и местността намираща се източно от р. Струма. /ж.к.”Струмско-център”/.

 

            Този район се разделя на  два микрорайона с граници:

 

*Първи микрорайон - ул.“Броди“, ул.“Яне Сандански“, ул.“Струма“, по бул.“Св. Димитър Солунски”- четни номера, северо-западно от главен път Е-79, по левия бряг на река “ Благоевградска Бистрица” и с. Горно Церово и с. Долно Церово.

Обслужва се от инспектор Светослав Янчев

 

*Втори микрорайон - Включва пространството между ул.“Яне Сандански“, ул.„Освобождение“, ул.“Битоля“, както и кв.“Старо Струмско“.

Обслужва се от Светослав Янчев

 

Шести район - с граници:

 

Територията, попадаща в административните граници на община – Симитли, както следва: землището на град Симитли и с. Железница, с. Черниче, с.Крупник, с.Полена, с. Сушица, с. Сухострел,с. Брестово, м. Ливадище,с. Докатичево и с. Тросково, Горно Осеново, с .Долно Осеново, с. Градево, с. Полето, с. Брежани, с. Мечкул, с. Сенокос, местността “ Баба Цвета”, местността “Предела”  и с. Ракитна.

 

            Този район се разделя на  четири микрорайона с граници:

 

   *Първи микрорайон - Землището на град Симитли с изключение на кв.“Ораново“.

Обслужва се от младши експерт Ивайло Ралински

 

   *Втори микрорайон – кв.“Ораново“ в гр. Симитли и землището на с. Железница.

Обслужва се от младши експерт Ивайло Ралински

 

   *Трети микрорайон - Землищата на с. Черниче, с. Крупник, с. Полена, с. Сушица, с. Сухострел,с. Брестово, м. Ливадище, с. Докатичево и с. Тросково.

Обслужва се от младши експерт Тончо Моралиев

 

   *Четвърти микрорайон - Землищата на с. Горно Осеново, с. Долно Осеново, с. Градево, с. Полето, с. Брежани, с. Мечкул, с. Сенокос, местността “ Баба Цвета”, местността “Предела”  и с. Ракитна.

Обслужва се от младши експерт Тончо Моралиев