МВР

ОД Благоевград

 

Новини

На пресконференция в ОДМВР-Благоевград бе дадена информация за криминогенната обстановка в областта и постигнатите резултати, както и за предприетите охранителните мерки през предстоящите Великденски празници

 

 

На 24.04.2019г. от 10:30 часа в ОДМВР-Благоевград бе проведена пресконференция, свързана с дейността на дирекцията, на която основна тема бе криминогенната обстановка на територията на област Благоевград и постигнатите резултати, а също и предприетите охранителните мерки през предстоящите Великденски празници. 

От директора старши комисар Николай Хаджиев бе предоставена статистика, според която регистрираните престъпления от началото на 2019г. до края на месец март са 798 бр., като за същия период на 2018 година те са 943 броя. Спрямо постигнатите резултати в тази насока по процент разкриваемост  се оформя следната класация на районните управления, обслужващи областта, а именно: на първо място РУ-Петрич, на второ – РУ-Банско, на трето – 01 РУ-Благоевград, на четвърто – 02 РУ-Благоевград, на пето – РУ-Сандански, на шесто – РУ-Разлог и на седмо –РУ-Гоце Делчев.  За месец март 2019 г. регистрираните престъпления са 268 бр. в сравнение за същия период през 2018г. техния брой е 304. За периода: регистрираните престъпления по криминална линия са 216 бр., по икономическа линия – 26 бр., против личността -24 бр.,  против собствеността са 87 бр., кражби – 70 бр., джебчийски кражби – 1 бр., грабежи – 2 бр., един от които е разкрит, взломни кражби – 13 бр., кражби от магазини и офиси – 13 бр., посегателства спрямо МПС – 8 бр., престъпления свързани с наркотици – 19 бр., умишлени убийства – 2 бр., като и двата случая са разкрити.

Старши комисар Хаджиев съобщи, че основен приоритет на ОДМВР-Благоевград е битовата престъпност, като от началото на годината има тенденция за намаляване на регистрираните престъпления по тази линия и особено на телефонните измами. Той подчерта също, че през месец март в голяма част от училищата в региона, с учениците са проведени разяснителни и обучителни мероприятия на теми свързани с наркотиците и последствията от тях.

Във връзка с предстоящите Великденски празници старши комисар Хаджиев оповести, че от ОДМВР-Благоевград са предприети всички необходими мерки за недопускане на инциденти и груби нарушения на обществения ред. Полицейското присъствие в малките населени места ще бъде засилено, като съвместните специализирани полицейски операции със служители на жандармерията продължават. Провеждат се срещи с кметовете и кметските наместници, а също и хората в малките населени места, на които срещи се дават указания как да се реагира при поява на съмнителни лица. Планирани са засилени дежурства и мерки, целящи недопускане на инциденти, свързани с нарушаване на обществения ред на местата и в обектите, където ще има съсредоточаване на множество хора. Създадена е организация за полицейска охрана на храмовете по време на църковните служби, свързани с християнския празник Великден. Съвместно със служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението" се извършват проверки, като особено внимание се обръща на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряването на условия за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурените условия за успешно пожарогасене. Извършват се инструктажи по пожарна безопасност на длъжностните лица в храмовете, като се акцентира върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари в църковните храмове, както и на първоначалните действия при пожар и евакуацията на посетителите. Старши комисар Хаджиев призова хората, които плануват да пътуват през празничните дни да бъдат толерантни на пътя и да спазват стриктно ЗДвП. Той подчерта също, че полицейското присъствие по пътищата ще бъде засилено, като ще се активизира контролът по спазване на скоростния режим  и ползването на обезопасителни колани и детски столчета в автомобилите, както и обезопасителни каски за мотоциклетистите.

 

 

24 апр 2019

От ОДМВР-Благоевград е създадена необходимата организация за обезпечаване на сигурността, безопасността и обществения ред по време на предстоящите Великденски празници и поредицата от почивни дни

 

Във връзка с предстоящите Великденски празници от ОДМВР-Благоевград ще бъдат предприети всички необходими мерки за гарантиране сигурността на гражданите и опазването на обществения ред. Полицейското присъствие в малките населени места ще бъде засилено, като са планирани специализирани полицейски операции по линия на противодействие на кражби на селскостопански животни. В тази връзка от полицейските служители се извършват проверки на кланници, тържища и пазари за продажба на животни с цел установяване на животни и животински продукти обект на престъпление или посегателство.Провеждат се срещи с кметовете и кметските наместници, а също и хората в малките населени места, на които срещи се дават указания как да се реагира при поява на съмнителни лица. Планирани са засилени дежурства и мерки, целящи недопускане на инциденти, свързани с нарушаване на обществения ред на местата и в обектите, където ще има съсредоточаване на множество хора. Създадена е организация за полицейска охрана на храмовете по време на църковните служби, свързани с християнския празник Великден.

В празничните дни се създават условия за понижена бдителност у гражданите, от което се възползват недобронамерени лица за извършване на джебчийски кражби и други криминални деяния. При носенето на ценни вещи и пари, които биха могли да бъдат обект на посегателство е необходимо да се проявява бдителност и внимание. Не трябва да се оставят незаключени и без надзор за продължителен период от време жилища. Препоръчваме на стопаните да бъдат предпазливи при установяване на контакти с търговци, които посещават дворовете им под предлог, че изкупуват животни. Често пъти крадците представяйки се за купувачи, предварително оглеждат стопанствата, които по-късно обират. Не оставяйте непознати лица сами в имота под никакъв предлог. Имайте предвид, че молбата да ги придружите до тоалетна, да им донесете чаша вода, да им развалите пари, да им покажете животните, са най-честите  способи, които крадците използват, за да отклонят вниманието ви и да останат сами в помещението, в което държите парите си.

Ако станете жертва на престъпление, уведомете незабавно полицията чрез тел.112.

Предстоящите честванията на църковния празник “Възкресение Христово” са свързани с масово събиране на хора в църкви, манастири и параклиси. Изпълняваните церемонии са съпроводени с паленето и пренасянето на свещи, което значително повишава риска от възникване на пожари. За осигуряване на пожарната безопасност в християнските храмове в област Благоевград, служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението" извършват проверки, като особено внимание се обръща на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряването на условия за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурените условия за успешно пожарогасене. Извършват се инструктажи по пожарна безопасност на длъжностните лица в храмовете, като се акцентира върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари в църковните храмове, както и на първоначалните действия при пожар и евакуацията на посетителите. Един от ритуалите на Християнския празник е свързан с палене и пренасяне на горящи свещи по домовете. Въпреки предприетите превантивни мерки, РДПБЗН – Благоевград съветва гражданите да внимават при паленето на свещи около храмовете и у дома. Запалените свещи да се поставят само в специално пригодени за това негорими и защитени от вятър съдове и да не се оставят в близост до горими материали и без наблюдение. Всяка запалена свещ крие опасност, особено за хората с по-дълги или обемни коси, които лесно могат да пламнат от близко запалена свещ. След прибирането си в домовете, не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците, до които може да доведе пожар са изключително сериозни. Възможно е застрашаване на живота и здравето, както на Вас, така и на Вашите близки, също нанасяне на материални щети. Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол. Имайте предвид, че възрастните, трудно подвижни хора и децата са най-честите жертви на пожари, затова не ги оставяйте сами в къщи и заключени!

При пожар или друг инцидент своевременно да се сигнализират органите за пожарна безопасност и защита на населението чрез тел. 112.

Засилен контрол на движението по пътищата по време на Великденските празници

Във връзка с настоящите празници и почивни дни, от полицейски служители на ОДМВР Благоевград ще се предприеме засилен контрол по главен път Е - 79 в посока Благоевград - ГКПП Кулата и път ІІ- 19 в отсечката пътен възел - Симитли - Банско - Г. Делчев. Полицейски патрули ще бъдат разположени на входно-изходните артерии, както следва:  На ПП-1 Е-79 КПП Бело поле, пътен възел Симитли,  гр. Кресна, гр. Сандански, на път ІІ-19 с. Градево, бенз. „Шел“  в района на гр. Разлог, входа на гр. Банско и входа на гр. Г. Делчев , а също и в уязвимите пътни участъци. Контролът на пътното движение в Кресненско дефиле ще се осъществява от екип на „Пътна полиция“, като ще се следи за опасно и рисково поведение на участници в пътното движение. При установено нарушение моторните превозни средства ще бъдат извеждани на безопасно място от потока от автомобили и водачите санкционирани на място. Автопатрулите ще имат за цел подпомагане и регулиране на движението при задръствания, както и осъществяване на демонстративен и превантивен контрол към участниците в движението. Ще се активизира контролът по спазване на скоростния режим  и ползването на обезопасителни колани и детски столчета в автомобилите, както и обезопасителни каски за мотоциклетистите.

Ще бъде въведена временна организация на движението по участъците от републиканската пътна мрежа на МПС-та, предназначени за превоз на товари с техническа допустима максимална маса над 12 т. , вкл. състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, в първия предпразничен от 16:00 часа до 20:00 часа на 25.04.2019г. и последния почивен ден от 16400 часа до 20:00 часа на 29.04.2019 година. 

ОДМВР-Благоевград апелира  към водачите на МПС да спазват стриктно ЗДвП и указанията давани от контролните органи.

 

 

22 апр 2019

Под мотото „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“ в Благоевград се проведе спортно мероприятие, организирано от ОД на МВР-Благоевград и ГД „Национална полиция“

 

В Благоевград се проведе спортно събитие, организирано от ОД на МВР-Благоевград   по инициатива на Главна дирекция „Национална полиция“, като част от кампания за превенция на правонарушения, извършени от младежи и сключено споразумение между Главна дирекция „Национална полиция“ и Съюза на пивоварите в Република България за сътрудничеството и взаимодействието в реализиране на спортни дейности. 

Целта на събитието е популяризиране на физическото възпитание и спорта сред подрастващите и ограничаване на извършените от тях престъпления, а също така да се въздейства възпитателно върху децата и да покаже, че ангажирането на свободното  им време със спорт допринася за повишаване на тяхната дисциплина и отговорност, както и за избягване на вредното въздействие от употребата на алкохол или забранени вещества.

Началото на събитието бе дадено от старши комисар Николай Хаджиев – директор на Областна дирекция на МВР – Благоевград и г-жа Ивана Радомирова –изпълнителен н директор на Съюза на пивоварите в България, които изказаха своето задоволство от тази инициатива и пожелаха на всички деца да спортуват, да се забавляват и да прекарват по-малко време пред компютрите и телевизорите, защото спортът може да направи живота и бъдещето им прекрасни.

В състезанието бяха включени общо 120 деца от пети клас на: СУИЧЕ„Св. Климент Охридски“, V-то СУ „Г. Измирлиев“, СУ „Иван Вазов“, VII-мо СУ „Кузман Шапкарев“,  IX-то ОУ „П. Кр. Яворов“ и IX-то ОУ „П. Кр. Яворов“, като децата бяха разделени в шест отбора по 20 участници.

Гости на събитието бяха: старши комисар Николай Хаджиев – директор на Областна дирекция на МВР – Благоевград, г-н Бисер Михайлов – областен управител на област на Административен център Благоевград, Комисар Димитър Кръстев – заместник директор на Областна дирекция на МВР – Благоевград, Главен инспектор Васил Джизов –началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Благоевград, служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, главен инспектор Денислав Донков-началник сектор „Контингент и превенция“ при Главна дирекция Национална полиция, инспектор Зорница Шуманова, инспектор Боряна Томова и  инспектор Павлин Василев – полицейски инспектори в сектор „Контингент и превенция “на Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерството на вътрешните работи, г-жа Ивана Радомирова –изпълнителен н директор на Съюза на пивоварите в България, както и      представители от община Благоевград: г-жа Симона Митева- Началник отдел „Образование“, г-н Радослав Скендеров- младши  експерт „Младежки спорт и култура“, г-н Валери Миков-управител „Спортни имоти“, г-н Ивайло Златанов- началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград, г-жа Виктория Харалампиева –Директор на регионална „Дирекция социално подпомагане“-Благоевград, г-н Александър Балев -Директор на дирекция социално подпомагане-гр. Благоевград, г-н Димитър Диловски –Началник отдел „Закрила на детето“, г-жа Иванка Трайкова -секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни-Благоевград, директорите на училищата участници в състезанието, представители на Младежкия червен кръст и доброволци от Детско полицейско управление при 01 РУ-Благоевград и седмо ОУ „Кузман Шапкарев“.

Децата се включиха в три спортни игри: за бързина, за бързина и баланс и за бързина и точност. Между трите състезания бяха изпълнени демонстрации от възпитаници по Таекуон-До от клуб „Фолкън“-Благоевград, гимнастици от Гимнастически клуб „Любчо Солачки“ и Денс студио „Дежа Ву“.

Всички участници получиха награди, осигурени от Съюза на пивоварите в Република България и връчени от: директора на ОДМВР-Благоевград - старши комисар Николай Хаджиев, инспектор Зорница Шуманова и инспектор Боряна Томова полицейски инспектори в сектор „Контингент и превенция “на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР и г-жа Ивана Радомирова –изпълнителен н директор на Съюза на пивоварите в България.

Между ГД „Национална полиция“ и Съюза на пивоварите в Р.България е сключено споразумение за сътрудничество и взаимодействие в превантивна кампания срещу употребата на алкохол от лица под 18 годишна възраст под мотото „       Спортът е по-добрия начин децата да пораснат“, като сътрудничеството и споразумението се състои в реализиране на спортни дейности, с цел популяризиране на физическото възпитание и спорта сред подрастващите и ограничаване на извършените от тях престъпления.

16 апр 2019

Министър Младен Маринов и вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов инспектираха ГКПП-Кулата

Поводът за инспекцията са последните ситуации в Гърция и Турция, а целта ни е да предприемем съответните  мерки и да сме готови при евентуално масово насочване към нашата граница за реакция заедно с армията, посочи министър Маринов. Той припомни, че с промяна на законодателството имаме правна възможност при такива случаи да се намесва и армията. Вицепремиерът Каракачанов посочи, че маршрутът на мигрантите на този етап е бил Гърция, Македония или Албания и насочване към страни от Западна Европа, но има информация, че се е обсъждал и вариант за алтернативен маршрут през България, ако бъдат спрени на територията на Гърция. Затова сме длъжни да предприемем превантивни мерки, за да не допуснем масово навлизане на територията на страната ни. Българското правителство не е приемало и няма да приема политика на разселване на нелегални мигранти било от Западна Европа, било от съседни страни, заяви категорично той и допълни, че и гранична полиция, и Министерството на отбраната са взели всички необходими мерки да предотвратят недопускане на подобна евентуална ситуация.

На българо-турската граница имаме изградено възпрепятстващо  съоръжение със съответните сензори и техническо обезпечение, има и осигурено допълнително присъствие. По–сериозен ресурс сме струпали на гръцката граница – усилени наряди, включително и  жандармерия, тъй като тук ескалира процесът и няма преградно съоръжение, уточни министър Младен Маринов. Той обясни, че ще обиколят полосите, на място ще се запознаят с обстановката,  ще се проиграе и планът за действие при кризи, за да се види готовността на силите за адекватна реакция при евентуално настъпване на ситуация. Вътрешният министър подчерта и ролята на изградените съвместни контактни центрове, които работят в реално време и са модел за бърз обмен и бърза реакция. Той припомни, че България е една от първите съседни държави, която промени законодателството си и благодарение на това вече е възможно да преследваме освен каналджиите и тези, които оказват логистична помощ на нелегалните мигранти. Бързата реакция на правителството и на Народното събрание, приемайки тези промени, даде сигнал навън за добре пазените ни граници и пренасочи потоците към други държави.

По думите на заместник-директора на ГД „Гранична полиция“ ст. комисар Стоян Иванов, от началото на годината е предотвратено нелегалното преминаване през зелена граница на по-малко от 30 чужденци, а за миналата година – на общо 145. Повечето от тях са граждани на Афганистан, Иран и  Ирак, забелязва се чувствително намален натиск на граждани от Сирия. Не са чести и опитите за нелегално преминаване през граничния пункт с превозни средства, тъй като техническото оборудване, с което разполагаме, е много добро и тези опити обикновено са обречени на неуспех.

09 апр 2019

Вътрешният министър откри обновената сграда на РУ-Петрич

Обнадежен съм винаги, когато участвам в такива събития, защото те ми дават надежда, че имаме бъдеще и можем да направим живота на гражданите по-добър. Те доказват, че там където има добър диалог между местната власт и полицията, където институциите работят заедно, там има и сигурност за гражданите. Обновената сграда на РУ-Петрич е израз на това взаимодействие. С тези думи министър Младен Маринов се обърна към присъстващите на официалната церемония.По думите му реновираната сграда дори отвън е най-хубавата от всички  районни управление в страната. По-важното е  осигуреният достъп на гражданите до всички услуги, предлагани от МВР, същевременно и осигурените нормални условия за труд на полицаите и  пожарникарите. Той благодари на кмета на Община Петрич за вложената инвестиция, която е една от най-важните, защото наред с училищата и болниците, сигурността е основна потребност на хората.  Благодаря за изключителната  загриженост и разбиране да работим заедно. Като знак на признателност министър Младен Маринов връчи на  кмета на общината  Димитър Бръчков почетен знак на МВР. На  церемонията присъстваха главният  секретар на МВР гл.комисар Ивайло Иванов, директорът на ОДМВР-Благоевград ст. комисар Николай Хаджиев, областният управител Бисер Михайлов и неговият заместник Антоанета Янчева, полицаи, пожарникари на РУ-Петрич, представители на местната власт.

Сградата на РУ-Петрич е построена в периода от 1966 до 1985 г.  В нея се помещава и РСПБЗН-Петрич. Оттогава не са извършвани никакви основни ремонтни дейности по съществуващия сграден фонд. През 2016 г., в партньорство с Община Петрич, стартира процедура на кандидатстване по програма „Региони в растеж“ с цел подобряване на енергийната ефективност и условията на труд на работещите в нея служители. В тази връзка е подписан и договор между община Петрич и „БГ ЛЕНД КО“ ООД за изпълнение на обществената поръчка по проект в изпълнение на ОППРР 2014-2020, по Обособена позиция: „Подобряване на енергийната ефективност на обект „Сграда на РУ  и сграда на РС ПБЗН – Петрич – обновяване на административна инфраструктура“.  С реализирането на проекта административната сграда на РУ-Петрич и РСПБЗН-Петрич придобива модерна и европейска визия /топлинно изолиране на външни стени; подмяна на дограмата; топлоизолация на покрив; изграждане на соларна изолация; подмяна на отоплителната инсталация/.

09 апр 2019

Техники по лична полицейска защита бяха демонстрирани пред ученици в Банско, Добринище и с.Места

 

От служители на СПС към група ОП при ОДМВР-Благоевград, пред ученици от VII клас от училища в Банско, Добринище и с.Места, бе проведена демонстрация на техники за лична полицейска защита и използваните от полицейските служители помощни средства при задържане на правонарушители и извършители на престъпления. Основната цел на проведената демонстрация е децата да се насочат към различните видове спорт, а тези от тях, които се занимават с бойни изкуства да използват заучените техники единствено в спорта и при неизбежна самозащита, но в никакъв случай за насилие. От полицейските служители бе пояснено, че при изпълнение на служебните им задължения тези техники и помощни средства се използват само и единствено в случаите, когато това е крайно наложително, като се вземат всички мерки за опазване на живота и здравето на лицата,  срещу които са насочени.  

27 мар 2019

Ученици от Банско, Добринище и с.Места се запознаха с дейността на полицейските служители при запазване на местопроизшествие и снемане на пръстови отпечатъци

Занятия на тема „Запазване на местопроизшествие и снемане на пръстови отпечатъци“ бяха проведени пред ученици от VI клас в различни училища в гр.Банско, гр.Добринище и с.Места. От инспектор Катя Чакърова и експерт криминалист от РУ-Банско децата бяха запознати с дейността на полицейските служители при получаване на сигнал за извършено престъпление, как се запазва местопроизшествие, как се обработват установените следи и как се снемат пръстови отпечатъци на заподозрени лица. На малчуганите бе предоставена възможност да снемат сами собствените си пръстови отпечатъци от различни повърхности и им бе обяснено как това помага при установяването на извършителите на криминални деяния.

19 мар 2019