МВР

Дирекция "ВС"

 

Група на държавите. борещи се срещу корупцията

 

     Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО) към Съвета на Европа е антикорупционна мониторингова организация със седалище в Страсбург, Франция. Целта на организацията е да подобри капацитета на своите членове за борба с корупцията чрез мониторинг на спазването на стандартите на Съвета на Европа за борба с корупцията посредством динамичен процес на взаимно оценяване и партньорски натиск.